Høringssvar: Forslag om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder og andre love (del 1)

Publiceret 18-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkast til forslag til ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love.

Finans Danmark støtter den foreslåede ændring af hvidvasklovens § 38, stk. 6, og herunder den vigtige ændring i lovbemærkningerne, som fastlægger Kommissionens fortolkning. Det er vigtigt at styrke samarbejdet på området, og det er nødvendigt at kunne dele oplysninger for at forebygge kriminelles udnyttelse af det finansielle system. 

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde