Høringssvar: ESMAs product governance guidelines

Publiceret 06-10-2022
Høringssvar

ESMA har sendt reviderede product governance guidelines i høring. Med de nye guidelines præciserer ESMA, hvordan man som producent og distributør bør implementere bæredygtighed i product governance processer. Foruden bærdygtighedsrelaterede ændringer samler ESMA op på resultater af den undersøgelse, de gennemførte via de nationale tilsyn på product governance området i 2021.

Flere af de budskaber, som det danske Finanstilsyn har kommunikeret om i deres temaundersøgelse ”Temarapport om produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger” fra juli 2021, er med i de nye guidelines fra ESMA. Det gælder f.eks. budskaber om gruppering af produkter i product governance, og anvendelse af både kvalitative og kvantitative vurderinger af produkter samt deres match til kundemålgrupper.    

Kontaktpersoner

Kåre Valgreen

Investeringschef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde