Høringssvar: Ændringer af fit & proper-regler og skærpet ansvarsvurdering

Publiceret 18-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til lovforslag, der på baggrund af den politiske aftale af 16. juni 2022 gennemfører dels Ansvarsudvalgets anbefalinger om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer, mv. i den finansielle sektor, dels ændringer af reglerne om egnethed og hæderlighed (fit & proper).

Finans Danmark er meget positiv over for de foreslåede ændringer på fit & proper-området. Vi anerkender ønsket om fit & proper regulering i den finansielle sektor. Vi finder det dog samtidig afgørende, at reguleringen og praksis er helhedsorienteret og ikke mere restriktiv end i andre europæiske lande, og at der herigennem sikres et bredere rekrutteringsgrundlag for sektoren. Denne balance mener vi er afspejlet i den politiske aftale samt i nærværende lovforslag. Vi vil derfor gerne takke for, at man har været lydhør over for sektorens og andre interessenters bekymringer om de seneste års udvikling på området.

Der lægges med lovforslaget op til, at de nærmere regler for den helhedsorienterede tilgang og formodningstilgangen i fit & proper-vurderinger fastsættes i en ny bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er central for den yderligere udmøntning af lovforslagets dele på fit & proper-området, og vi vil derfor opfordre til, at sektoren inddrages tidligt i den videre dialog med myndighederne om indholdet af bekendtgørelsen.

Vi noterer os, at man med lovforslaget gennemfører Ansvarsudvalgets anbefalinger til skærpelse af ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i den finansielle sektor. Der er allerede sket betydelige stramninger af den finansielle regulering siden Finanskrisen, og vi finder grundlæggende ikke, at der er behov for yderligere stramninger af ansvarsvurderingen. Vi er imidlertid positive over, at eksemplerne på ledelsessvigt i bemærkningerne til lovforslagets strafbestemmelser overordnet set, er gjort mere nuancerede.

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde