Aktiesparekontoen får flere til at investere

Publiceret 26-01-2021
Nyhed Analyse

Med aktiesparekontoen har danskerne fået en nemmere og billigere måde at investere på, og det har både nye og eksisterende investorer udnyttet. Knap en tredjedel af alle danskere, der oprettede en aktiesparekonto i ordningens første leveår, investerede ikke i forvejen.

1. januar 2019 fik danskerne for første gang mulighed for at oprette en aktiesparekonto. Allerede i ordningens første leveår valgte godt 40.000 danskere at benytte sig af den nye ordning. Af disse havde halvdelen investeret for mindre end 50.000 kr. året inden, og godt tre ud af ti havde slet ingen private investeringer, før de oprettede aktiesparekontoen. Mere end 12.000 danskere har dermed brugt aktiesparekontoen som det første skridt mod at komme i gang med at investere.

”Det er meget positivt, at aktiesparekontoen ikke kun benyttes af eksisterende investorer, men også af mange danskere, der investerer for første gang. Aktiesparekontoen kan fjerne nogle af de barrierer, som afholder mange fra at komme i gang med at investere. Den er ikke bare billigere, men også nemmere at bruge, bl.a. fordi alle indberetninger til SKAT klares af banken. Formålet med at etablere aktiesparekontoen var at styrke aktiekulturen i Danmark, og tallene for aktiesparekontoens første leveår viser, at den lever op til sit formål,”, siger Birgitte Søgaard Holm direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Aktiesparekontoen er især populær blandt de yngre investorer. For de 18-29-årige og de 30-39-årige er det henholdsvis 5 og 6 procent af investorerne, der oprettede en aktiesparekonto i 2019, mens det kun gælder for 2 procent af de 70-79-årige investorer og mindre end 1 procent af de investorer, der har rundet 80 år. Det betyder samtidig, at aktiesparekontoen er mest populær hos de aldersgrupper, der ellers investerer mindst. For voksne under 40 år, er det således mindre end 15 procent, der investerer, mens mere end 40 procent af danskerne over 70 år investerer.

Det er naturligt, at vi investerer mere i takt med, at vi bliver ældre, da vores opsparinger vokser med alderen. Der er dog meget at hente ved at komme i gang med at investere tidligt i livet, også selvom beløbene er mindre. Dels fordi tidshorisonten typisk er længere, så effekten af ”renters rente” er ekstra stor for yngre investorer. Dels fordi fortrolighed med investering i en ung alder gør det lettere at træffe investeringsbeslutninger senere i livet, når opsparingen formentlig er vokset og blevet mere kompleks. Derfor er det glædeligt, hvis aktiesparekontoen kan være med til at højne opmærksomheden og vidensniveauet om investering blandt yngre danskere, som ellers er dem, der investerer mindst,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde