Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomhed m.m. (Opgør med kviklån)

Publiceret 26-02-2020
Høringssvar

Finans Danmark deler regeringens ønske om at gribe ind over for kviklån med tårnhøje årlige omkostninger i procent (ÅOP). Med et loft over ÅOP får vi sat en stopper for, at folk ender i uoverskuelig gæld, hvilket hverken er i den enkeltes eller samfundets interesse.


Finans Danmark  havde dog gerne set et lidt højere loft for at sikre en bedre balance, når der skal ydes mindre lån med en passende løbetid. Vi er derfor bekymrede for, at det med et ÅOP-loft på 35 pct. vil være sværere for bankerne at hjælpe de kunder, der lige har brug for et lille lån med en begrænset løbetid, fordi der pludselig er opstået en uforudsigelig udgift fx fordi vaskemaskinen er stoppet, eller man har fået en større tandlægeregning.

En anden bekymring er omkostningsloftet på 100 pct., som betyder, at det bliver sværere for bankerne at inddrive længerevarende misligholdte lån. Loftet betyder også, at bankerne bliver stillet dårligere end andre kreditorer, der ikke er omfattet af et omkostningsloft. Det kan medføre, at bankerne i nogle tilfælde helt må opgive at inddrive gælden.

Lovforslaget vil betyde en indskrænkede adgang til markedsføring. For det første fordi en bank ikke længere kan reklamere i det offentlige rum, hvis banken blot har ét produkt med en ÅOP på 25 pct. eller derover. For det andet vil det i praksis være umuligt for bankerne at sikre, at en banks onlinereklame ikke er i nærheden af en spilreklame, fx på sociale medier, hvor den enkelte annoncør ikke kan bestemme, hvordan de andre reklamer er placeret. Dette vil reelt betyde, at man ikke kan reklamere på sociale medier. Reguleringen er konkurrenceforvridende i forhold til udenlandske aktører, der ikke er underlagt tilsvarende begrænsninger.

Finans Danmark er enig i, at Penge- og Pensionspanelet nedlægges.

Jeanne Blyt

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomhed m.m. (Opgør med kviklån)

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde