Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum

Publiceret 24-03-2020
Høringssvar

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har d. 2. marts 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum i høring.

Af udkastet til bekendtgørelse fremgår Finans Danmark på listen over organisationer og institutioner med indstillingsret til at udpege et medlem til det kommende klimadialogforum. Medlemmerne af Klimarådets dialogforum udnævnes af Klimarådet for indtil 3 år ad gangen.

Birgitte Søgaard Holm

Direktør, Investering og opsparing

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum

Høring

Bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde