Høringssvar på udkast til delegeret forordning om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger iht. disclosureforordningen

Publiceret 04-09-2020
Høringssvar

Klare og enkle rammer for offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger skal fremme bæredygtige investeringer

De europæiske tilsynsmyndigheder, EBA, EIOPA og ESMA, offentliggjorde den 23. april 2020 en fælles høring af udkast til delegeret forordning, der skal præcisere en række af de oplysningsforpligtelser, der følger af disclosureforordningen.  

I høringssvaret støtter Finans Danmark arbejdet med at få skabt nogle klare rammer for offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Finans Danmark fremhæver vigtigheden af, at der er fokus på offentliggørelse af oplysninger, der er væsentlige, og som skaber værdi for kunden. Klare og lettilgængelige oplysninger omkring bæredygtighed er vigtig for at fremme bæredygtige investeringer. I høringssvaret foreslår Finans Danmark en række justeringer med det formål at øge værdien af de bæredygtighedsrelaterede oplysninger, der skal offentliggøres og stilles til rådighed for kunden. Justeringerne forsøger også at tage hånd om nogle af de udfordringer, der er i dag ift. tilgængelighed af bæredygtig data, der er en forudsætning for offentliggørelse af de oplysninger, der kræves iht. disclosureforordningen.

 

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar på udkast til delegeret forordning om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger iht. disclosureforordningen

Høring

Joint Consultation Paper: ESG disclosures - Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde