Høringssvar på Kommissionens høring om integration af bæredygtighedsrisici og -faktorer i MIFID II

Publiceret 10-07-2020
Høringssvar

Nye rammer for investeringsprodukter vil fremme bæredygtige investeringer.

Kommissionen har den 8. juni 2020 offentliggjort en høring om integration af bæredygtighedsrisici- og faktorer i delegerede retsakter udstedt i medfør af MIFID II.

I høringssvaret støtter Finans Danmark forslaget, som anses for en vigtig del af arbejdet med at fremme bæredygtige investeringer. I høringssvaret opfordrer Finans Danmark bl.a. til en tydeliggørelse af, hvad der kræves af et produkt for at blive betragtet for bæredygtigt, for at understøtte udviklingen af forskellige produktløsninger.  

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde