Nye fælles afkastforudsætninger skal styrke investeringskulturen i Danmark

Publiceret 18-11-2019
Nyhed

Rådet for Pensionsprognoser har siden 2018 udarbejdet fælles afkastforudsætninger for prognoser for pensionsopsparing i pensionsselskaber og pengeinstitutter. Finans Danmark har bedt Rådet for Pensionsprognoser om også at udarbejde fælles afkastforudsætninger for øvrige investeringsprodukter. Det vil skabe en klar og velfunderet metode samtidig med at det vil styrke investeringskulturen, lyder det fra Finans Danmark.

”Med fælles afkastforudsætninger vil de finansielle institutioner få en klar og velfunderet metode, som yderligere kan øge sikkerheden for, at kunderne rådgives om egnede investeringsprodukter. Og kunderne vil bedre kunne orientere sig og opnå større overblik over, hvilke produkter de så ønsker at investere i. Det kan være særligt nødvendigt i perioder med lave renter”, siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard og fortsætter:

”Finans Danmark ønsker at styrke investeringskulturen i Danmark ved at sikre yderligere gennemsigtighed på investeringsområdet. Derfor går vi nu sammen om at udarbejde fælles uafhængige afkastforudsætninger på investeringsprodukter. Det vil sikre mere ensartede konkurrencevilkår på tværs af den finansielle sektor og styrke tilliden til investeringsmiljøet i Danmark. Det vil bidrage til, at flere danskere griber muligheden for at investere og derigennem opnår muligheden for afkast”.

Finans Danmark har bedt Rådet for Pensionsprognoser (tidligere det sagkyndige råd), der består af CBS-professor Jesper Rangvid, professor ved Institut for Økonomi på Århus Universitet Torben M. Andersen samt formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen om at fastsætte afkastforudsætningerne. Rammerne for afkastforudsætningerne vil tage udgangspunkt i det eksisterende set-up for pensionsprognoser, og suppleres med de behov, der er for investeringsprodukter, herunder kortere investeringshorisont og hyppigere opdateringsfrekvens. Input fra internationale finanshuse vil som hidtil blive medtaget.

Rådet for pensionsprognoser går i gang med opgaven snarest muligt og forventer at fremlægge bud på afkastforudsætninger på investeringsområdet andet kvartal 2020.

For yderligere information kontakt Finans Danmarks presseafdeling på: 3370 1020

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde