Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

Publiceret 24-04-2018
Høringssvar

Justitsministeriet har 22. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) i høring.

Finans Danmark bakker op om intentionen om at bevare de grundlæggende principper for matrikulære ændringer, som de gælder i dag, og støtter ønsket om en lettere sagsgang mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen ved matrikulære ændringer.

Vi finder det også vigtigt, at Tinglysningsretten alene kan godkende, at matrikulære ændringer foretages på trods af tinglyste rettigheder, hvis det kan ske uden fare for pantesikkerheden, og hvis ændringen kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi.

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde