Høringssvar: Erhvervspakken – nye regler for beskatning af investorer i investeringsinstitutter

Publiceret 16-10-2018
Høringssvar

Finans Danmark har givet kommentarer til Skatteministeriets forslag til gennemførelse af erhvervspakkens initiativer til forbedring af skattevilkårerne for investering via investeringsinstitutter.

Skatteministeriets forslag til gennemførelse af erhvervspakkens initiativer for investering via investeringsinstitutter rummer mange positive elementer. Finans Danmark hilser forslaget meget velkomment.
Forslaget har to formål. For det første skal det skabe bedre skattevilkår for danskeres investering i udenlandske investeringsinstitutter og for det andet skal forslaget give bedre mulighed for, at danske investeringsforeninger kan udbydes til udenlandske investorer.

På et enkelt punkt i særdeleshed ser Finans Danmark et behov for at ændre det fremlagte forslag således, at det kan leve op til intentionerne i erhvervspakken. Det er uddybet nærmere i høringssvaret.

Lene Schønebeck

Skattechef

Høringssvar

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Høring

Høring - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde