Høring vedr. inddragelse af investorernes ESG-præferencer som en del af investorrådgivningen.

Publiceret 26-06-2018
Høringssvar

EU-kommissionen har som en del af initiativpakke til fremme af bæredygtig investeringer send udkast til ændringer i MifiD II direktivet i høring. Det foreslås, at investorernes ESG-præferencer (miljø, sociale- og ledelsesmæssige forhold) inddrages som en del af investorrådgivningen ved valg af investeringsprodukter.

Finans Danmark støtter forslaget, som vi ser som naturlig og vigtig brik blandt de samlede initiativer, hvor den finansielle sektor kan bidrage til at den europæiske økonomi bliver mere bæredygtig og kan bidrage til at opfylde FNs klimamål.

Vi foreslår, at det forestående arbejde i med at definere bæredygtige produkter, der bidrager til bedre klima og miljø, færdiggøres, så der er er mere præcise definitioner for alle tre ESG-kriterier, førend ændringerne indarbejdes i MiFID II direktivet. Dette vil sikre mindre risiko for, at der udvikles forskellige produktløsninger, som kan være omkostningskrævende for de enkelte udbydere at tilpasse til en endelig taksonomi-klassifikation.

Vi foreslår også, at tidsperioden inden ikrafttrædelse overvejes, således at der sikres tid til at også at ændre produktudbuddet til at følge ændringerne i investorrådgivningen.

Høringssvar

Comments on the European Commission’s draft legislative proposals in rela-tion to the sustainable Finance Initiative and the MiFID II suitability requirements

Høring

Commission delegated regulation of amending Regulation (EU) 2017/565 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde