Februar statistik: Rentestigninger og faldende aktiekurser

Publiceret 19-03-2018
Nyhed

- men fonde med danske aktier gav positive afkast

De fleste aktiemarkeder havde kursfald i februar, og stigende renter medførte også negative afkast i obligationsfondene. Kursfaldene skyldes primært frygten for højere inflation på grund af pæne økonomiske nøgletal. En stigende dollarkurs tog dog toppen af kurstabene for danske investorer.

Inflationsforventninger og stigende renter

I USA har en række økonomiske nøgletal vist signaler om vækst og en økonomi tæt på kapacitetsgrænsen, bl.a. som følge af den vedtagne skattepakke og lånefinansieret økonomisk vækst. Det pressede aktiekurserne i USA ned først på måneden, men markederne indhentede senere en del af det tabte. I Europa skuffede nogle af de europæiske nøgletal en smule, hvilket også medførte faldende kurser på europæiske aktier.

Negative afkast i de fleste fonde

De fleste aktieafdelinger gav negative afkast i februar – bortset fra fonde med danske aktier, som gav et typisk afkast på 0,4 pct. Den positive udvikling i Danmark var relateret til få selskaber og kan delvist knyttes til gode regnskaber eller forventninger i især– Genmab, William Demant og Pandora.Fonde med globale aktier gav et negativt afkast på typisk 2,2 pct., mens fonde med nordamerikanske aktier klarede sig lidt bedre med et typisk tab på 1,7 pct. Dollaren steg lidt over 2 pct. i februar, og i fonde med mange dollardenominerede værdipapirer, blev tabene reduceret af en valutagevinst. I fonde med europæiske aktier var det typiske tab 3,9 pct., mens fonde med fjernøstlige aktier havde et typisk tab på 2,7 pct.

Renterne på de danske realkreditobligationer har også været stigende i februar på grund af lavere udenlandsk købsinteresse, og det medvirkede til kurstab i de danske obligationsfonde. Fonde med korte danske obligationer havde et typisk tab på 0,2 pct., mens tabene i fonde med øvrige og lange danske obligationer var typisk 0,5 og 0,7 pct. Det stigende renteniveau og urolige aktiemarkeder gik også ud over de nye obligationsmarkeder, og merrenterne på højrenteobligationer i forhold til tilsvarende amerikanske statsobligationer blev udvidet. Fonde med emerging-markets obligationer tabte således 0,5 pct., mens non-Investment Grade obligationerne tabte 0,8 pct. Virksomhedsobligationerne klarede sig bedre, og fonde i kategorien med de mere sikre Investment Grade obligationer havde kun et lille tab på typisk 0,2 pct.

Udbyttebetalinger på 27 mia. kr.
Investorerne i fonde målrettet private investorer fik udbetalt udbytter på i alt 27 mia. kr., heraf tilfaldt hovedparten investorer i aktiefonde på i alt 18 mia. kr. En del af udbytterne er geninvesteret, så nettokøbet af nye beviser blev højt på i alt 18,5 mia. kr. Der var størst interesse for aktiefonde, som netto fik samlede indskud på 18,8 mia. kr. Fonde med danske obligationer fik samlet nettoindskud på 1,7 mia. kr., mens der netto var et samlet tilbagesalg på i fonde med udenlandske obligationer på 4,2 mia. kr.

Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer havde netto tilbagesalg på henholdsvis 8,4 og 2,7 mia. kr.

Den samlede formue i fonde målrettet private investorer faldt 19,3 mia. kr. til alt 896,8 mia. kr., bl.a. på grund af kursfald og udbetalte udbytter. Den samlede formue i branchen faldt 45 mia. kr. til alt 2.090 mia. kr.

De ovenstående medianafkast stammer fra fonde med rådgivning inkluderet i prisen. Statistikkerne kan ses her  

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde