Øget gennemsigtighed og mobilitet for boligejerne

Publiceret 10-03-2017
Nyhed

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til det lovudkast, som skal gennemføre den politiske aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

Det danske marked for boligfinansiering er allerede i dag kendetegnet ved, at låntagerne er sikret et højt niveau af beskyttelse både ved optagelse og indfrielse af lån.
 
Lovudkastet supplerer denne beskyttelse med yderligere fordele for låntagerne. Det er bl.a. regler om længere varsel ved forhøjelse af bidrag og rentetillæg, mere specifikke begrundelser for forhøjelserne og billigere adgang til at skifte institut.
 
-I Danmark har vi allerede i dag et af verdens bedste og billigste markeder for lån mod pant i fast ejendom, som man kan læse i Ekspertudvalgets rap-port. Nu øges forbrugerbeskyttelsen på markedet for boligfinansiering yder-ligere, og det hilser vi velkommen, siger Ane Arnth Jensen, viceadministre-rende direktør i Finans Danmark og fortsætter: -Men lovudkastet indeholder også væsentlige udfordringer, der skal håndteres.
 
Et af hovedpunkterne i lovudkastet vedrører afgrænsningen af, hvilke lån der bliver omfattet af de nye skærpede regler. Både Ekspertudvalgets rap-port og den politiske aftaletekst lægger vægt på, at det skal være realkre-ditlån og pengeinstitutlån, der er i direkte konkurrence med realkreditlån. Det har ikke været hensigten at omfatte helt almindelige banklån, som lov-udkastet lægger op til.
 
-Almindelige banklån, som anvendes til en lang række forskellige finansie-ringsformål, bør ikke omfattes af reglerne. Vi har derfor i vores høringssvar fokus på at gøre afgrænsningen af de banklån, der skal omfattes, så korrekt og skarp som overhovedet muligt, slutter Ane Arnth Jensen.

Læs høringssvaret her >
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde