Høringssvar: Præciseringer af revisors arbejdshandlinger ved ”udvidet gennemgang"

Publiceret 24-11-2017
Høringssvar

Finans Danmark opfordrer til, at den nuværende fornuftige praksis for indhentelse af advokatbrev opretholdes.

I praksis indhenter revisorerne ved ”udvidet gennemgang” i dag ofte advokatbreve fra virksomhedernes advokatforbindelser, hvori advokaten oplyser om eventuelle tvister, søgsmål mv., som virksomhederne måtte være involveret i, og betydningen heraf.

Med de foreslåede præciseringer vil denne praksis blive ændret, så revisorerne i mange tilfælde ikke længere vil indhente advokatbreve.

Der er tale om en betydelig svækkelse af revisorernes bevis fra arbejdshandlingen. Som primære brugere af virksomhedernes regnskaber og revisorernes erklæringer fraråder vi derfor, at præciseringerne indarbejdes. 

Martin Thygesen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæring

Høring

Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde