Ny omkostningsanalyse: Faldende ÅOP i 2015

Publiceret 17-08-2016
Nyhed

Danske investeringsfonde skabte i 2015 et gennemsnitligt, formuevægtet afkast til investorerne på 4,5 pct. efter omkostninger. Emissionstillægget blev halveret i 2015, og derfor faldt ÅOP. Det viser Investeringsfondsbranchens nye analyse af udviklingen i værdiskabelse og omkostninger i danske investeringsfonde 2015.

Danske investeringsfonde skabte i 2015 et gennemsnitligt, formuevægtet afkast til investorerne på 4,5 pct. efter omkostninger. Det var lavere end i 2014 på grund af negative resultater i mange obligationsfonde, men væsentligt højere end afkastet på en indlånskonto i banken, der typisk gav 0 pct. De største afkast kom fra fonde med danske aktier, der i gennemsnit gav 36 pct., og udenlandske aktier, der i gennemsnit gav 10 pct.

Antallet af private investorer begyndte igen at stige efter en periode med fald. Ved udgangen af 2015 var der knap 800.000 danskere, der ejede mindst et investeringsbevis.  

Omkostningsniveauet er steget siden 2011, men var uændret i 2015

I 2015 var den formuevægtede, gennemsnitlige administrationsomkostning på 1,14 pct. og handelsomkostningerne på 0,07 pct. Både aktiefonde og obligationsfonde er blevet en anelse billigere fra 2014 til 2015. Når den samlede omkostningsprocent er uændret, skyldes det, at nogle investeringskategorier havde stigende omkostninger, samt at formuefordelingen ændrer sig. Eksempelvis er der flere, der investerer i aktiefonde.

I 2014 udgjorde de samlede omkostninger i investeringsfonde målrettet private kunder 7,4 mia. kr. Det beløb steg til 8,5 mia. kr. i 2015. Udviklingen i de samlede omkostninger skyldes primært en stigende formue under forvaltning. Alt andet lige har den stigende formue bidraget til stigende omkostninger med 1,1 mia. kr. fra 2014 til 2015. Fra 2014 til 2015 bidrog ændringer i omkostningsprocenterne i fondene samlet set til, at omkostningerne faldt med 0,09 mia. kr. Samlet set bidrog ændringer i formuefordelingen til, at omkostningerne steg med 0,09 mia. kr. fra 2014 til 2015.

Store prisforskelle i danske investeringsfonde

Der er store prisforskelle på de 550 danske investeringsfonde. Fonde med globale aktier, der i 2015 var den mest populære kategori målt på både formue (160 mia. kr.) og antal fonde (92), havde i 2015 en gennemsnitlig løbende omkostningsprocent på 1,54 pct. Gennemsnittet dækker dog over store forskelle i omkostningerne. Investorerne har et bredt udvalg af valgmuligheder af fonde med forskellig pris, forvaltningsmetode og serviceydelser. Eksempelvis er der indeholdt betaling for rådgivning i fonde med formidlingsprovision.

Hovedparten af de globale aktiefonde er aktivt forvaltede. Det vil sige, at de forsøger at skabe merværdi til investorerne ved at udvælge de bedste aktier. Denne strategi er forbundet med højere omkostninger end en passiv investeringsstrategi, hvor målet ikke er at skabe merværdi, men at give samme afkast som et givent aktieindeks minus omkostninger.

"Hvis man som investor ønsker at placere sin formue i passivt forvaltede aktiefonde, kan man vælge mellem knap 40 danske fonde og et stort antal internationale, passivt forvaltede fonde, som er godkendt til markedsføring i Danmark. Hvis de danske skatteregler moderniseres og giver lige konkurrencevilkår, kan det både øge importen af passivt forvaltede fonde fra internationale udbydere og øge eksporten af aktivt forvaltede danske fonde, der er blandt de bedste i Europa," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen (IFB).

Emissionstillægget blev halveret i 2015

Over de seneste fem år har der været en svagt faldende tendens i emissionstillægget, som i 2015 kulminerede i et kraftigt fald, da emissionstillægget stort set blev halveret fra 1,21 pct. til 0,65 pct.

"Årsagen til det kraftige fald i 2015 er primært, at en række investeringsforeninger valgte helt at fjerne tegningsprovisionen, som indgår i emissionstillægget. De seneste tal viser, at denne udvikling er fortsat i 2016," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.

Emissionstillægget er højest i aktiebaserede afdelinger og lå i 2014 på knap 1,5 pct. Det faldt til ca. 0,8 pct. i løbet af 2015. Det største relative fald i emissionstillægget var i danske obligationsafdelinger, hvor det faldt fra knap 0,7 pct. i 2014 til 0,2 pct. i 2015.

ÅOP faldt i 2015

ÅOP består af de løbende omkostninger og handelsomkostninger samt de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Størstedelen, ca. 4/5 af ÅOP, udgøres af de løbende omkostninger, mens resten udgøres af fondens handelsomkostninger samt emissionstillæg og indløsningsfradrag. I 2015 var det særligt den markante nedsættelse af emissionstillægget, der trak ÅOP ned. Den gennemsnitlige formuevægtede ÅOP er således faldet til det laveste niveau i de sidste fem år og lå i 2015 på 1,38 pct.

"På investering.dk har branchen de sidste mange år offentliggjort afkast, risiko og omkostninger for danske investeringsfonde. Her kan man sammenligne fondene med hinanden, se hvilket afkast de har givet, og hvad de koster," siger Anders Klinkby.

Klik her for at downloade/printe analysen

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Læs også