Nu er godt hver femte realkreditobligation på udenlandske hænder

Publiceret 28-09-2016
Nyhed

Udlandet ejer papirer bag godt hver femte realkreditkrone. Og særligt realkreditobligationerne med længere løbetid har fået et comeback.

Udlandets ejerandel af de danske realkreditobligationer er steget fra godt 12 pct. i 2008 til omkring 22 pct. i 2016. Særligt i årene efter den finansielle krise har udenlandske investorer øget interessen for de danske realkreditobligationer.

”De danske realkreditobligationer er sikre og let omsættelige. Det har betydet, at markedet for de danske realkreditobligationer har været en sikker havn for investorerne, når bølgerne er gået højt på de finansielle markeder. Det har man da også kunnet se på udlandets ejerandel af de danske realkreditobligationer, der især er steget i de senere år,” siger Peter Jayaswal, underdirektør for Realkreditrådet og fortsætter:

"I 2008 var godt 70 pct. af de penge, udenlandske investorer havde placeret i realkreditobligationer investeret i obligationer med en løbetid på mere end 10 år. Efter finanskrisen blev den andel reduceret helt ned til 19 pct. i 2013. I de senere år har udlandet så igen fået smag for realkreditobligationer med længere løbetid, og andelen er nu kommet op på 28 pct."

Figur: Udlandets ejerandel af danske realkreditobligationer fordelt på restløbetid, januar 2004 - august 2016

Kilde: Danmarks Nationalbank