Huspriserne stiger i alle regioner

Publiceret 20-09-2016
Nyhed

Priserne på huse og ejerlejligheder er højere end for et år siden i alle regioner. På landsplan er huspriserne steget med 3,4 pct., mens ejerlejlighedspriserne er gået op med 8,1 pct. Det viser Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2016.

Priserne på huse er 3,4 pct. højere end for et år siden. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er huspriserne steget med henholdsvis 4,9 pct. og 4,3 pct., mens priserne i de øvrige regioner er gået op med mellem 1,9 pct. og 2,1 pct.

”På landsplan er huspriserne godt 3 pct. højere end for et år siden. Stigningen kan ses i alle regioner. Den årlige ændring i huspriserne har nu været positiv i alle regioner i seks kvartaler i træk. Det viser, at fremgangen på husmarkedet er bredt funderet i alle regioner,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Priserne på lejligheder er 8,1 pct. højere end for et år siden. Den største fremgang finder vi i Region Nordjylland og Region Hovedstaden med en stigning på henholdsvis 9,1 pct. og 8,8 pct. For de øvrige regioner er stigningen mellem 4,8 pct. og 8,4 pct.

”Priserne på ejerlejligheder er på landsplan steget med godt 8 pct. i forhold til for et år siden, og der er tale om højere priser i alle regioner. På det meget omtalte ejerlejlighedsmarked i Københavns by er priserne knap 9 pct. højere end for et år siden,” siger Ane Arnth Jensen.

Ifølge Boligmarkedsstatistikken blev der i 2. kvartal 2016 handlet 4,3 pct. færre huse sammenlignet med samme periode sidste år. Der var færre handler i alle regioner på nær Region Sjælland, hvor der var en lille fremgang på 1,0 pct.

”Handelsaktiviteten på husmarkedet kunne i 2. kvartal ikke helt leve op til det høje niveau sidste år, hvor aktiviteten nåede op på det højeste niveau, der er set siden finanskrisen. Der er dog tale om en pæn handelsaktivitet, hvis man sammenligner med det gennemsnitlige aktivitetsniveau i de seneste år,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur 1: Årlig ændring i de realiserede handelspriser

Kilde: Boligmarkedsstatistikken og egne beregninger

Figur 2: Antal solgte parcel- og rækkehuse

Kilde: Boligmarkedsstatistikken og egne beregninger


Uddybende materiale

Download pressemeddelelsen fra Realkreditrådet om Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2016

Download fælles pressemeddelelse med tabelmateriale til Boligmarkedsstatistikkens 2. kvartal 2016

Gå til Boligmarkedsstatistikken her.