Høringssvar til EU-Kommissionen om NSFR-krav

Publiceret 24-06-2016
Høringssvar

Finansrådet har i dag afgivet to høringssvar til EU-Kommissionen om den kommende europæiske implementering af kravet om stabil finansiering det såkaldte NSFR-krav.

Det første høringssvar er afgivet sammen med Realkreditforeningen og Realkreditrådet. Hovedbudskabet i dette høringssvar er, at det er vigtigt, at egenskaberne i den danske refinansieringslov anerkendes ved implementeringen af NSFR i Europa. Kombineret med realkreditinstitutternes brug af match-funding medfører dette, at realkreditinstitutterne vil opfylde kravet om stabil finansiering. På den vis sikres det, at de danske boligejere og virksomheder fortsat kan få den effektive og billige danske realkreditfinansiering.
 
Det andet høringssvar er afgivet gennem den europæiske bankforening (EBF). Hovedbuskabet i dette høringssvar er, at NSFR bør implementeres i Europa således, at det fortsat vil være muligt for de europæiske banker at tilbyde og foretage risikoafdækning af valuta- og renterisici etc. uden at blive ramt unødigt hårdt af skærpede krav til mængden af stabil finansiering.Høringssvar

Consultation response to the DG FISMA consultation on NSFR

Høring

Managing risks to banks and financial institutions

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde