Finansrådets ThesisLab

- Skriv speciale hos Finansrådet

Publiceret 01-09-2016
Nyhed

Er du skarp på banker, regulering og økonomi? Vil du skrive speciale i et af de stærkeste og mest vidende netværk i den danske finanssektor? Og har du lyst til eget kontor i Amaliegade, betalt frokostordning og en hverdag, som giver dit speciale drive?

Så skal du søge specialeplads hos Finansrådet. Vores specialepladser er gratis, men vi forventer, at du vil fremlægge dine konklusioner for os.

Din profil
Du vil skrive speciale om forhold, som påvirker den finansielle sektor, analyser af sektorens udvikling eller sektorens rolle i forhold til det øvrige samfund – og kan formulere din viden, så andre også kan drage nytte af den. Du er på en samfundsvidenskabelig/-økonomisk uddannelse (fx stud.polit, stud.oecon, stud.scient.pol eller cand.merc. inden for et relevant område).

Du arbejder seriøst med dit speciale og vil gerne deltage i dialog i mindre omfang med os, ligesom vores medlemsvirksomheder vil have mulighed for at tage kontakt til dig, såfremt dit specialeemne er relevant for dem.

Hvad vi tilbyder

Gennem hele din specialeskrivningsproces får du stillet en arbejdsplads til rådighed, der udover fysiske elementer som bord, stol mv. ligeledes giver adgang til internet, printer samt evt. adgang til datamateriale.
 
Du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du kan sparre med fagfolk og andre specialestuderende, og du kan deltage i Finansrådets faglige og sociale arrangementer. Yderligere tilbyder vi på frivillig basis at tage en række personligheds- og diverse logiske tests med tilhørende mundtlig tilbagemelding.
 
Ansøgning og yderligere information
Skriv en kortfattet, motiveret ansøgning (max en side) inden den 19.09.16 kl 12 med forslag til specialemne(r) og metode samt en kort beskrivelse af dig selv og din uddannelsesretning, samt vedlæg dit CV og karakterudtræk for kandidatuddannelsen til[email protected].
 
Hvis vi finder din profil interessant, vil du blive indkaldt til en samtale om dine idéer for specialet samt eventuelt aftale om specialeplads.
 
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at eller skrive ringe til konsulent Troels Juel eller seniorkonsulent Solveig Råberg Tingey.  
 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde