Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Derfor spørger banken om dit pas

Publiceret 30-09-2016
Nyhed

De fleste bankkunder har efterhånden opdaget, at deres bank kræver at se pas eller kørekort, når man opretter en konto. Loven kræver nemlig, at bankerne kender deres kunder og har kontrolleret deres identitet.

Vi har fuld forståelse for, at nogle kunder oplever det som irriterende – eller som en mistænkeliggørelse af helt almindelige kunder. 
 
Vi har derfor samlet en lille oversigt over lovgivningen – og nogle typiske spørgsmål fra kunderne.
 
Hvorfor kræver banken at se mit pas eller kørekort?
Hvidvasklovens § 12 siger, at bankens kunder skal legitimeres ved navn, adresse og cpr-nr. Hvidvaskloven tager ganske vist ikke direkte stilling til, hvilke type dokumentation der skal benyttes. I Finanstilsynets vejledning til loven står der imidlertid, at det anbefales, at bankerne får forevist pas eller kørekort som legitimation – i kombination med eksempelvis sundhedskort.
 
Tilsynets anbefaling til, hvilken dokumentation, der skal benyttes, er derfor ret klar. Læg dertil, at tilsynet normalt lægger sin egen vejledning til grund ved tilsynsbesøg. Det er den virkelighed, banker agerer i – derfor beder de som oftest også om pas.
 
Andre officielle dokumenter som eksempelvis dåbsattest, vielsesattest eller årsopgørelser kan også anvendes som dokumentation, men tilsynet anbefaler pas eller kørekort.
 
Har banken ret til at opbevare en kopi af min legitimation?
Ja. Både hvidvasklovens § 23 og kapitel 16 i tilsynets vejledning siger klart, at man som bank kan vælge at opbevare en kopi af legitimationen.

Banken skal kunne godtgøre over for tilsynet, at legitimationsproceduren er overholdt. Det kunne eksempelvis gøres ved at notere og opbevare passets løbenummer. Dog giver løbenummeret ikke i sig selv tilsynet mulighed for at kontrollere, om passet var udløbet – eller om man har tastet et forkert pasnummer. Det problem løses med en fotokopi, hvorfor mange banker tager en kopi.
 
Den 1. januar 2017 træder den nye hvidvasklov i kraft, og herefter er det ifølge § 30 lovpligtigt at opbevare kopi af den legitimation, som kunden fremviser.
 
Hvorfor skal helt almindelige lønmodtagere også granskes for hvidvask?
Bankerne skal kende alle deres kunder – uanset forretningsomfang og formål. Bankerne foretager også individuelle risikovurderinger. Og selv om det lyder besnærende bare at fjerne overvågningen af transaktioner fra alle "almindelige lønmodtagere", vil det være i direkte modstrid med loven.
 
Den kommende hvidvasklov, der træder i kraft 1. januar 2017, åbner for mere individuel risikovurdering af kunderne, men vi mangler stadig at se den endelige lov. Der vil fortsat være krav om, at cpr-nr. og fulde navn legitimeres, men der vil dog fremadrettet blive lagt større vægt på risikovurderingerne.
 
Jeg har ingen lån i banken – og jeg har aldrig overtræk. Hvorfor skal jeg identificere mig?
Kravet om legitimation handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, som bankerne tager meget alvorligt. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.
 
Jeg har allerede vist pas én gang. Nu bliver jeg spurgt igen. Hvorfor?
Bankerne har pligt til at indhente ny legitimation, hvis man bliver usikker på, om de tidligere oplysninger er korrekte eller tilstrækkelige. Hvis man er kunde i flere institutter, skal man identificere sig i alle institutterne.
 
Gælder reglerne også i realkreditinstitutter?
Ja, alle kreditinstitutter – det vil sige både banker, sparekasser, andelskasser og realkreditinstitutter – skal have kontrolleret deres kunders identitet.
 

Kontakt

Stine Luise Goll

Kommunikationsdirektør

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde