Revision af tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer

Publiceret 24-04-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har den 24. marts 2015 sendt et udkast til ændring af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter i høring. Ændringen vedrører tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer.

Det påtænkte nye pejlemærke vil indebære en skærpelse i forhold til det gældende pejlemærke for store eksponeringer, da grænseværdien sættes i forhold til summen af samtlige 20 største eksponeringer og ikke blot summen af store eksponeringer, der udgør mere end 10 procent af instituttets justerede kapitalgrundlag.
 
Flere sunde pengeinstitutter, der har klaret sig godt gennem krisen, ville omregnet til det nye pejlemærke have ligget tæt på grænseværdien på 175 procent eller over. Finansrådet finder derfor, at pejlemærket bør justeres, således at  grænseværdien hæves fra 175 procent til 200 procent, og at  kapitalgrundlaget opgøres før fradrag for sektoraktier.
Endelig foreslår Finansrådet, at ikrafttræden bliver den 1. januar 2018.

Høringssvar

Revision af tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer

Høring

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde