Realkreditrådets kommentar til rapporten om finansiering i landdistrikter

Publiceret 07-10-2015
Blog

Helt overordnet slår rapporten fast, at finansieringsmulighederne ved køb af fast ejendom i Danmark generelt er gode, og at hovedudfordringerne i landdistrikterne ikke har finansiel karakter.

Det er en konklusion, som også underbygges af Nationalbankens udlånsstatistik fra forrige uge, som viser, at der lånes ud i hele landet, udlånet er stigende, og stigningen er jævnt fordelt over hele landet.  Rapporten konkluderer desuden, at landdistrikternes udfordringer først og fremmest skyldes fraflytning og faldende beskæftigelse, som hæmmer vækst og udvikling.

Om rapportens konkrete forslag siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet:

”6-måneders reglen handler grundlæggende om, at et realkreditlån skal gives på basis af ejendommens aktuelle markedsværdi. Realkreditrådet har i udvalget foreslået, at reglen præciseres, så hensynet til den aktuelle markedsværdi fremgår klarere. Realkreditinstitutterne har hele tiden anvendt denne forståelse af reglen, og vi har understreget betydningen af, at der fastholdes fuld sikkerhed om regelgrundlaget for dansk realkredit.

I forhold til rådighedsbeløbet lægges der i rapporten op til, at institutterne kan bruge forskellige rådighedsbeløb afhængig af, hvilken låntager der er tale om. Forslaget kan betyde, at der bevilges flere lån til kunder med lavere rådighedsbeløb. Men det vil kræve, at familierne har en sund økonomi og har vist, at de kan leve for et lavere rådighedsbeløb. Der kan jo være stor forskel på de enkelte familiers behov, om man fx tager på en eller flere ferierejser om året, eller om man køber en dyr eller billig bil. Realkreditrådet støtter derfor muligheden for, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan anvende forskellige rådighedsbeløb baseret på en konkret vurdering af låntagers økonomi.

Endelig anbefaler rapporten, at realkreditinstitutterne overvejer, om fx lavere belåningsgrad eller kortere løbetid i kombination med anden finansiering – fx pengeinstitutlån, sælgerpantebrev eller lån fra pantebrevsselskaber - kan øge muligheden for kreditgivning, og det vil realkreditten gerne bestræbe sig på.”

Det har ikke været muligt for udvalget at sætte tal på de samlede konsekvenser. Men set under ét er det Realkreditrådets vurdering, at forslagene understøtter den positive udvikling i långivningen i hele Danmark, som Nationalbankens tal viser. Løsningen af landdistrikternes udfordringer handler først og fremmest om at skabe flere arbejdspladser. Det vil give vækst, øget tilflytning, offentlige servicetilbud, skoler og indkøbsmuligheder – og dermed bedre mulighed for realkreditbelåning.

Det er også baggrunden for, at Realkreditrådet foreslår, at vi på tværs af erhvervsorganisationer, landbruget, realkreditten, bankerne, landdistriktsforeninger, regeringen og partierne på Christiansborg, samler en landdistriktsalliance, der løbende kan arbejde med løsningsforslag og nye idéer til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde