Første spadestik til fælles lovgivning om særligt sikre obligationer i EU

Publiceret 30-09-2015
Nyhed

EU Kommissionen har i dag offentliggjort en høring om Covered Bonds. Høringen åbner mulighed for anbefalinger eller evt. regulering på europæisk niveau om de obligationer, Covered Bonds, som udstedes af bl.a. danske realkreditinstitutter. Høringen er således helt central for dansk realkredits fremtid.

EU Kommissionens høring vil, i lyset af deres ambition om at øge vækst og beskæftigelse i Europa, undersøge, om fremme af covered bonds på europæisk niveau kan have positive fordele. 

Realkreditrådet er meget positive overfor høringen, som bl.a. anerkender kvaliteten af covered bonds under finanskrisen. Endvidere vil man bygge på erfaringerne fra lande med meget stærke covered bonds traditioner. Realkreditrådet vil derfor vil bidrage konstruktivt til EU Kommissionens videre arbejde.

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, udtaler: "Hvis der skal indføres en fælles europæisk lovgivning for covered bonds, vil Realkreditrådet arbejde målrettet for, at grundprincipper bag sunde realkreditmodeller som fx den danske bliver en del af den lovgivning. Det er selvfølgelig et ambitiøst mål at sætte sig. Derfor er det afgørende at sikre, at uanset hvilken form og indhold en sådan fælles lovgivning får, skal covered bonds fortsat have status som det, de er, nemlig ekstremt sikre og stabile værdipapirer. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre, at covered bonds ikke stilles ringere end andre former for finansiering af lån, fx securitisation. Og det vil vi fra dansk side kæmpe for."

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde