Finansrådet: Skatteministeriets analyse åbner op for nye skatteregler

Publiceret 06-11-2015
Nyhed

Skatteministeriets analyse af skattereglerne for investeringsinstitutter og deres investorer er et godt udgangspunkt for en videre drøftelse af, hvordan vækstpotentialet i dansk kapitalforvaltning kan forløses, mener Finansrådet.

Danmark er i den internationale topklasse, når det gælder kapitalforvaltning. Desværre forhindrer danske skatteregler, at dansk kapitalforvaltning kan blive en eksportvare og dermed skabe nye arbejdspladser i Danmark samt hjemflage arbejdspladser, der i dag er placeret i udlandet.
 
-Jeg glæder mig over, at der i Skatteministeriets analyse af skattereglerne for investeringsinstitutter og deres investorer skitseres flere løsningsmodeller, som kan være med til at sikre lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske kapitalforvaltere, siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finansrådet. 
 
-Analysen vil give et godt udgangspunkt for en videre politisk drøftelse af, hvordan vi kan realisere det vækstpotentiale, der er i dansk kapitalforvaltning, siger Ulrik Nødgaard videre. 
 

Der kan findes en løsning. 

Finansrådet og Investeringsfondsbranchen er gennem længere tid, og under skiftende regeringer, blevet lovet en analyse af mulighederne for at forløse dette potentiale.  Dette kom blandt andet til udtryk, da den tidligere SR-regering sammen med Venstre i Vækstplan 2014 skrev: ”Regeringen og Venstre ser positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i analysen.”
 
Skatteministeriet vurderer provenutabene i flere af de skitserede løsningsmodeller til at være under 30 mio. kr. årligt. Ministeriet er bekymret for, at en ændring af reglerne vil øge risikoen for, at kapitalfonde vil kunne bruge en ny beskatningsmodel til at minimere deres udenlandske beskatning.
 
-I Finansrådet mener vi, at der kan findes en løsning, så en evt. ny beskatningsmodel ikke vil kunne blive brugt utilsigtet, men alene målrettes øget eksport af dansk kapitalforvaltning, siger Ulrik Nødgaard og fortsætter:
 
-Jeg vil gerne kvittere for ministeriets analyse. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og ser nu frem til at indgå i konstruktive drøftelser, så der kan præsenteres en god politisk løsning forud for de kommende skattepolitiske forhandlinger til foråret 2016.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør