Årsmøde 2021

Investering Danmarks årsmøde 2021 blev afholdt den 6. maj 2021 og afviklet virtuelt som følge af COVID-19.

Tema for årsmødet var ”Værdiskabelse og bæredygtighed går hånd i hånd”.

I sin velkomst til årsmødet kom formand Peter Kjærgaard, Nykredit Wealth Management, ind på den betydning, som den grønne dagsorden har for den danske kapitalforvaltningsbranche, og han fremhævede vigtigheden af, at Investering Danmark som den vel nok første investeringsbranche i verden har givet tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danskernes private investeringer. Som et naturligt næste skridt har branchen også lanceret et nyt sæt brancheanbefalinger, som sætter barren endnu højere for bæredygtighed i branchen. Med anbefalingerne ønsker Investering Danmark at sende et klart signal om, at ambitionerne er høje. Ikke alene på klima, men på bæredygtighed i det hele taget.

Læs formandens tale

Formandens velkomst blev understøttet af to korte film, der forklarede sammenhængen mellem målsætningen og de resultater, den vil føre med sig. Begge film kan ses nederst her på siden.

Tre oplæg om værdiskabelse

Herefter gav tre inviterede oplægsholdere deres vurdering af perspektiverne for værdiskabelse og bæredygtighed:

  • Danmarks klimaambassadør, Thomas Anker Christensen, gav en indsigtsfuld orientering om den internationale agenda på området, og kunne konstatere, at Danmark har en langt større indflydelse end landets størrelse berettiger. De tiltag, som fra dansk side sættes i gang, herunder den danske investeringsbranches målsætning om CO2-reduktion, bliver bemærket rundt om i verden.

  • Professor Ken Bechmann fra CBS kommenterede på de forskellige tilgange til bæredygtig investering, og gjorde opmærksom på, at de seneste forskningsresultater peger i retning af, at den største værdiskabelse sker, når investeringerne bygger på aktiv stillingtagen fra investors side.

  • Sarah Ophelia Møss, grundlægger af Ophelia Invest, understregede, at bæredygtighed er et ”must” for nye investorer, og at klare budskaber på området fremover vil være en forudsætning for at komme i dialog med de private investorer.

Årsmødet var ganske velbesøgt: 117 havde tilmeldt sig.

Vi skaber værdi for de kunder, der ønsker aktiv stillingtagen for eksempel til bæredygtighed, og som ønsker det på en omkostningseffektiv måde. Det kan vi gøre gennem vores investeringsfonde.

Peter Kjærgaard, formand, Investering Danmark

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde