Danskerne fravælger kontanter

Stadig flere danskere fravælger kontanter som betalingsmiddel.

Nationalbankens seneste undersøgelse viser, at kun hver 10. betaling i fysisk handel blev foretaget med kontanter i 2021. Til sammenligning var næsten halvdelen af betalingerne i fysisk handel med kontanter i 2009. Corona-pandemien har accelereret denne udvikling.

Kontanter bruges også markant mindre til betalinger mellem personer. Sidste år blev 23 pct. af de samlede betalinger mellem privatpersoner foretaget med kontanter, mod 30 pct. i 2019. Langt hovedparten af dette fald er erstattet af betalinger med MobilePay.

Udviklingen er drevet af borgernes efterspørgsel efter nye og mere brugervenlige elektroniske betalingsløsninger. I en undersøgelse fra Nationalbanken i 2020 udtrykker over 90 pct. af undersøgelsens deltagere, at de i stor eller meget stor udstrækning er tilfredse med udbuddet af de eksisterende betalingsløsninger ud over kontanter. De nye betalingsløsninger dækker dermed langt hovedparten af danskernes behov ved betalinger. 

Der er dog fortsat visse grupper i samfundet, der har et behov for at kunne betale med kontanter. Det drejer sig særligt om socialt udsatte, personer med handicap og i aftagende grad ældre. For de 70-79-årige er andelen, som betaler kontant, gået fra 40 pct. i 2017 til 19 pct. i 2021. Dermed nærmer de ældre sig det samlede gennemsnit. 

Anders Laursen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde