Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sådan klager du over din investeringsfond

Du kan klage over din investeringsfond ved at henvende dig til Det finansielle ankenævn

Det finansielle ankenævn gør det nemt for dig som investor i en investeringsfond at klage. Tvister afgøres på en hurtig og nem måde, som alle parter kan have tillid til.

I 2002 etablerede Investering Danmark og Forbrugerrådet i fællesskab Ankenævnet for investeringsforeninger, som i 2014 skiftede navn til Ankenævnet for investeringsfonde og senere blev det til Det finansielle ankenævn.

I 1997 blev der etableret en ordning med en klageansvarlig i hver investeringsfond. Du kan få nærmere information om ordningen ved at kontakte din investeringsfond. 

Klager vedrørende rådgivning i forbindelse med køb og salg af investeringsbeviser hører også under Det finansielle ankenævn

 

Hvem og hvad kan du klage over - og hvordan?

Det finansielle ankenævn behandler klager over investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. samt kapitalforeninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (herefter kaldet investeringsfonde), der er etableret i Danmark. En klage over en investeringsfond, der er etableret i udlandet, kan behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

Din klage kan angå samtlige omstændigheder mellem investeringsfonden og dig. det finansielle ankenævn behandler dog ikke klager over eksempelvis ansattes opførsel, en investeringsfonds markedsføring eller andre generelle forhold. Din klage kan også vedrøre omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold blev etableret.

Det finansielle ankenævn kan afvise din klage, hvis den ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.
Hvis du ønsker at klage over en investeringsfonds tilsidesættelse af reglerne om god skik for finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1094 af 14. september 2015) skal du klage til Finanstilsynet. Se nærmere på www.finanstilsynet.dk.

Du skal sende din klage på et særligt klageskema, som du rekvirerer i Ankenævnets sekretariat. Det koster 200 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i sagen.

Kontakt

Det finansielle ankenævn

Det finansielle ankenævns hjemmeside

St. Kongensgade 62, 2. sal

1264 København K

E-mail: [email protected]


Tlf.: 35 43 63 33
Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.30

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde