Hvorfor investere gennem fonde?

Du får en lang række fordele ved at investere igennem fonde frem for selv at skulle styre dine investeringer.

Du sparer tid

 

Det kræver tid og en vis indsigt, hvis du selv investerer dine penge. Når du investerer dine penge via investeringsfonde, sørger en professionel porteføljemanager for, at dine sparepenge bliver passet og plejet, uden at du skal foretage dig yderligere. 

Du kan spare penge

Der er omkostninger forbundet med at investere. Når du investerer gennem investeringsfonde, kan du ofte spare omkostninger – især hvis det handler om udenlandske aktier og udenlandske obligationer.

Du får professionel pleje

Når du investerer i en investeringsfond, plejer investeringsforeningens porteføljemanagere løbende investorernes investeringer. Plejen sikrer, at investeringsfonden overholder de målsætninger og følger den risikoprofil, som bestyrelsen har lagt for fonden.

Du får risikospredning

Når du investerer i en investeringsfond, får du spredt din risiko, fordi fonden investerer investorernes penge i en lang række forskellige papirer – f.eks. fra forskellige lande, brancher eller selskaber. Har du f.eks. investeret i en fond med europæiske aktier, bliver dine penge bredt ud over mange aktier fra flere europæiske lande.

Du har stor valgfrihed

Du kan vælge mellem næsten 500 investeringsfonde. Nogle investeringsfonde investerer bredt og kombinerer aktier og obligationer fra mange lande. Andre fonde er mere nicheorienterede med investeringer i et enkelt land eller en specifik industri. Hver investeringsfond er en byggeklods, du kan bruge, når du sætter dine investeringer sammen. Her kan du se et overblik over de forskellige afdelinger fordelt på de forskellige kategorier af investeringsfonde.

Du kan investere over hele verden

Risikospredning er alfa og omega, når du investerer. Du får den bedste risikospredning, hvis du både investerer i danske og udenlandske aktier og obligationer. Investeringsforeninger er også specialister i at pleje udenlandske værdipapirer - og investeringsfonde gør det nemt for dig at være med på de udenlandske markeder. 

Du kan nemt følge dine investeringer

Alle investeringsforeninger har hjemmesider, hvor du kan følge udviklingen i dine investeringer. Årsrapporter og andre publikationer er en genvej til yderligere viden. Og du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i banken for at få en status på dine investeringer.
Du får sikkerhed, kontrol og tilsyn

Investeringsforeninger arbejder under europæisk og dansk lovgivning. Lovene sætter rammerne for foreningernes virke. Investeringsforeningerne kontrolleres af Finanstilsynet – den danske myndighed, som også fører tilsyn med banker og pensionskasser. Både investeringsforeningen og dens porteføljemanagere er underlagt en omfattende lovgivning, som sikrer dine rettigheder som investor. Læs mere om lovgivningen her.


Du kan klage over en investeringsforening. Læs mere om klageadgangen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde