Aktiv eller passiv

Der er mange forskellige typer af investeringsforeninger med forskellige strategier.

Nogle investeringsfonde styres efter den aktive strategi, hvor målet er at skabe et afkast på niveau med eller bedre end markedet.  Andre fonde styres efter den passive strategi, hvor målet er at klare sig som markedet efter omkostninger. Der er fordele og ulemper ved begge strategier.

Aktivt styrede afdelinger
I en aktivt styret investeringsfond sætter foreningen investeringerne sammen ud fra dens forventningerne til den økonomiske udvikling, selskabernes indtjening, renteudviklingen, efterspørgslen m.v.

Målet er at præstere et afkast efter omkostninger - et økonomisk overskud - som er højere end eller på niveau med udviklingen i benchmark. Et benchmark er et indeks, som måler den gennemsnitlige kursudvikling på et aktie- eller obligationsmarked. Det kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked. Læs mere om aktivt styrede investeringsfonde.

Passivt styrede afdelinger
I en passivt styret afdeling sætter foreningen investeringerne sammen, så afdelingens afkast tæt følger udviklingen i et bestemt indeks. Målet er at holde omkostningerne nede og præstere et afkast - et økonomisk resultat - som svarer til gennemsnittet i markedet minus omkostninger. Markedet kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked. Man måler markedsudviklingen via et benchmark. Et benchmark er et indeks, som måler den gennemsnitlige kursudvikling på et aktie- eller obligationsmarked. Det kan f.eks. være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked.

De danske investeringsforeninger udbyder begge typer af produkter, men der er flest aktivt styrede investeringer. 

 

Her kan du se, om dine investeringsfonde styres efter den aktive eller passiv investeringsstrategi. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde