Indeholdelse af kildeskat

Finans Danmark har spurgt Skattestyrelsen, om investeringsinstitutter skal indeholde kildeskat af udbytter til investorerne, hvis man har investeret i såkaldt hybrid kernekapital. Ved hybrid kernekapital forstås lån uden løbetid, som er optaget af banker og lignende finansielle institutter.

Skattestyrelsen udtaler, at indtil der findes en afklaring på, om investeringsinstituttet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i kildeskattelovens § 65, stk. 8, bør der ske indeholdelse af kildeskat.

Skattestyrelsens vejledende udtalelse kan læses her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde