Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilbagebetalingsprincipper

Når en låntager tilbagebetaler realkreditlån, kan det ske efter forskellige principper som annuitetsprincippet, serielånsprincippet og stående lån.

For ejerboliger og fritidshuse er der i realkreditlovgivningen den begrænsning, at der ikke kan anvendes et tilbagebetalingsprincip, der giver en gennemsnitlig langsommere afvikling end et 30-årigt annuitetslån. Det er dog muligt at få afdragsfrihed i op til 10 år. Det betyder, at der også kan optages stående lån, hvis løbetiden ikke overstiger 10 år. Disse begrænsninger gælder dog ikke for lån i ejerboliger, der er baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO), og som ydes inden for en lånegrænse på 75 pct.

Principperne for tilbagebetaling benævnes også afdragsprofiler, da princippet afspejler den takt, lånet tilbagebetales i.

Annuitetsprincippet

For fastforrentede lån, der tilbagebetales efter annuitetsprincippet, er renten konstant i hele lånets løbetid. Efterhånden som restgælden nedbringes, falder renteandelen, og afdragsandelen stiger.

Det kan illustreres på denne måde:

Annuitetsprincippet

Kilde: Realkreditrådet

Variabelt forrentede lån, der tilbagebetales efter annuitetsprincippet, opfører sig principielt på samme måde. Renteændringer påvirker dog såvel ydelsen som ydelsessammensætningen. En renteændring vil nemlig påvirke den kurve, der beskriver sammenhængen mellem rente og afdrag.

Ved en renteforhøjelse bliver kurven fladere i starten (lavere afdrag og højere rente) og stejlere senere. Ved rentefald forholder det sig omvendt.

Serielånsprincippet

Fastforrentede lån, der tilbagebetales efter serieprincippet, er karakteriseret ved, at ydelsen fastlægges med et fast afdrag med tillæg af rente af restgælden. Eftersom renteandelen er faldende, falder den samlede ydelse i samme takt.

Det kan illustreres på denne måde:

Serielån

Kilde: Realkreditrådet

Variabelt forrentede lån, der tilbagebetales efter serieprincippet, opfører sig principielt på samme måde. Renteændringer kan dog påvirke ydelsen i såvel opadgående som nedadgående retning.

Stående lån

Et lån, der tilbagebetales som et stående lån, er afdragsfrit i hele sin løbetid. Der betales derfor kun renter og bidrag af hovedstolen i lånets løbetid. Ved udløb skal hovedstolen indfries i sin helhed.

Her er en grafisk illustration:

Stående lån

Kilde: Realkreditrådet

Mere om Realkredit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde