Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Anbefalinger

Følgende publikationer kan downloades og ses i Acrobat Reader (.pdf) format.

Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker

(gældende fra 1. december 2012)

Recommendations on the handling of conflicts of interest within investment banks
(valid from 1 December 2012)

Procedure for Buyer Protection
(gældende fra 12. september 2016)

BP proceduren er et tiltag i harmoniseringen af processer, der understøtter en række fælleseuropæiske standarder for corporate actions. BP indebærer, at en køber af et værdipapir sikres muligheden for at udnytte en rettighed til et valg i forbindelse med et CA-event, der er opnået igennem et køb, som fortsat er under afvikling. Proceduren træder i kraft, når det danske marked tilslutter sig euroafviklingen på den fælleseuropæiske afviklingsplatform TARGET2-Securities (T2S) per 12. september 2016.

I proceduren angives det, at markedsdeltagere skal oplyse og anvende minimum en mailadresse, f.eks. [email protected]åbank.dk på relevante kontaktperson(er), som skal modtage BP-instruksen. Mailadressen skal oplyses til Børsmæglerforeningen, som på sin hjemmeside vil føre et register med mailadresserne. Medlemmer bedes sende de e-mailadresser, der ønskes anvendt til modtagelse af BP-instrukser, til Børsmæglerforeningens samlemail [email protected] senest den 5. september 2016.

The Buyer Protection (BP) procedure is a harmonization initiative supporting a number of common European standards for corporate actions. Buyer Protection (BP) is a procedure that ensures a buyer of a security the option of exercising the right to a choice in connection with a Corporate Action event (CA event) obtained through a purchase of a security that is being settled.  The procedure enters into force when the Danish market joins the Euro settlement on the common European settlement platform TARGET2-Securities (T2S) on 12 September 2016.

Market participants must state and use minimum one email address, e.g. [email protected] for the relevant contact person(s), who will receive a BP instruction.  The mail addresses must be sent to the Danish Securities Dealers Association [email protected], who will have a register on its website. The member banks are required to send mail addresses that they wish to receive the BP instructions to by 5 September 2016 at the latest.

Buyer Protection Procedure
Email Register
Q&A

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde