Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om finanssektorens klimapartnerskab

Regeringens har sat et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030. Det vil kræve massive investeringer i den grønne omstilling.

For at nå sit ambitiøse mål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030, har regeringen nedsat 13 klimapartnerskaber, hvoraf Finans Danmark indgår i klimapartnerskabet for finanssektoren.

Finanssektorens klimapartnerskab har afleveret sin rapport til regeringen i form af en køreplan for, hvordan partnerskabet kan bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO2 med 70 pct. i 2030. 

Læs mere om Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab her.

Læs kommissorium for regeringens klimapartnerskaber her.

Fakta om Fininanssektorens klimapartnerskab
Formand: Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark
Tilknyttede ressourcepersoner: Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord, Allan Polack, Group CEO i PFA, Christian Frigast, formand DVCA
Sekretariat: Forsikring & Pension og Finans Danmark
Andre organisationer tilknyttet: Danish Venture Capital Association og Fondsmæglerforeningen
Kontakt i Finans Danmark: Birgitte Søgaard Holm, [email protected] eller 3016 1031
Ansvarligt ministerium: Erhvervsministeriet

Workshops mellem klimapartnerskabet for finanssektoren og klimapartnerskabet for hhv. bygge- og anlægssektoren og fødevare- og landbrugssektoren

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde