Værdipapirhandel

Bankerne spiller ofte en vigtig rolle, når der handles værdipapirer. Det skal være smidigt og gennemsigtig. Finans Danmark arbejder desuden for en bredere aktiekultur i Danmark med både flere almindelige aktionærer og også gerne flere børsnoteringer.

Handel med værdipapirer er grundlæggende for økonomien. Mange virksomheders vækst er baseret på handel med deres børsnoterede aktier, og boligfinansiering er bygget op omkring handel med realkreditobligationer.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde