Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fit & Proper - god governance i finansielle virksomheder

I forhold til kravene til egnethed og hæderlighed er der siden årene før krisen sket en klar opstramning af reglerne.

Fit & Proper-reglerne fastsætter de krav til kreditinstitutdirektørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som blev vedtaget efter finanskrisen. Reglerne skal blandt andet sikre, at bestyrelsen og direktionen for et kreditinstitut besidder de kompetencer, som Finanstilsynet vurderer er nødvendige for at kunne fungere som bestyrelse og direktion på betryggende vis.

Reglerne indeholder også grænser for, hvor mange bestyrelsesposter man som bestyrelsesmedlem og direktion må besidde.

I forhold til kravene til egnethed og hæderlighed er der siden årene før krisen sket en klar opstramning af reglerne. Det indebærer blandt andet, at ethvert ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed skal:

  • Have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring
  • Ikke være pålagt strafansvar, under konkursbehandling eller lignende
  • Ikke må have påført virksomheden tab
  • Have et godt omdømme
  • Udvise hæderlighed og integritet

I forhold til hvervet som bestyrelsesmedlem og direktionsmedlem skal det sikres, at der afsættes tilstrækkelig tid til varetagelsen af hvervet som direktør eller bestyrelsesmedlem. Ledelsesmedlemmet skal løbende vurdere, om den pågældende har afsat tilstrækkelig tid til varetagelse af sit hverv. Vurderingen skal inddrage virksomhedens størrelse, organisation og kompleksitet.

Dette understøttes ved, at der er opstillet helt konkrete begrænsninger i antallet af poster inklusive den aktuelle bestyrelsespost. Begrænsningen er, at et medlem af bestyrelsen som hovedregel alene må besidde en af følgende kombinationer af direktør- og bestyrelsesposter.

  •  1 direktørpost kombineret med 2 bestyrelsesposter.

eller

  •  4 bestyrelsesposter.

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde