Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hjælp ved retsager

Finans Danmarks juridiske udvalg kan hjælpe, hvis en part i en verserende retssag ønsker det. Finans Danmarks responsum beskriver, hvad Finans Danmark anser for at være sædvanlig praksis i et pengeinstitut.

Det kræves som udgangspunkt, at et pengeinstitut er part i sagen, at parterne er enige om spørgsmålenes formulering, samt at retten har godkendt, at der indhentes responsum.

Vilkår for afgivelse af responsum er:

1. Finans Danmarks juridiske udvalg afgiver på anmodning af en part i en retssag, hvor et pengeinstitut er procespart, responsum om, hvad der må anses for sædvanlig pengeinstitutpraksis.

2. Responsum afgives, såfremt parterne er enige om at indhente et responsum samt om spørgsmålenes formulering. Hvis parterne ikke er enige herom, afgives alene responsum i tilfælde, hvor retten tillader en part at indhente et responsum.

3. Er ingen af sagens parter et pengeinstitut, kan responsum afgives, såfremt juridisk udvalg finder det rimeligt eller hensigtsmæssigt.

4. Juridisk udvalg kan beslutte, at Finans Danmark i særlige tilfælde ikke afgiver responsum.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

temp-bookmark

Finans Danmark er interesseorganisationen for banker og realkredit i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde