Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bankernes bidrag til samfundet

i kroner og ører

Den finansielle sektor er en essentiel del af samfundsøkonomien – og bidrager direkte til værdiskabelsen og beskæftigelsen i Danmark.

De danske kreditinstitutter bidrager samlet set med 74 mia. kr. til værdiskabelsen i Danmark svarende til godt 4 pct. af den samlede bruttoværditilvækst. Det er til trods for, at branchen kun har 1,9 pct. af den samlede private beskæftigelse.

Der er i dag 41.000 personer beskæftiget i danske penge- og realkreditinstitutter.

Sektoren bidrager desuden til velfærden i Danmark gennem skattebetalinger og lønsumsafgift. I 2015 betalte bankerne knap 5,5 mia. kr. til statens samlede indtægter fra selskabsskatten. Det svarer til 9,7 pct. af den samlede selskabsskat i Danmark, som i 2015 i alt udgjorde omkring 56,6 mia. kr.

Udover selskabsskatten betaler bankerne og realkreditinstitutterne årligt et milliardbeløb i lønsumsafgift, som er den afgift, den finansielle sektor betaler i stedet for moms, og som er hægtet op på udgifter til løn. I 2015 skønnes det, at bankerne og realkreditinstitutterne samlet betalte lønsumsafgift på godt 3,2 mia. kr.

Siden er under fortsat konstruktion. I mellemtiden kan du også kontakte presseafdelingen. 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

temp-bookmark

Finans Danmark er interesseorganisationen for banker og realkredit i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde