Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bankernes bidrag til samfundet

Den finansielle sektor er en essentiel del af samfundsøkonomien – og bidrager direkte til værdiskabelsen og beskæftigelsen i Danmark.


Vidste du fx at:

 

  • Bruttoværditilvæksten for det finansielle område som helhed var omkring 111 mia. kr. i 2018, hvilket svarer til 6 pct. af den nationale bruttoværditilvækst. Dermed har det finansielle område en af de absolut største bruttoværditilvækster pr. medarbejder sammenlignet med de øvrige danske vækstbrancher.

 

  • Der var godt 37.000 personer beskæftiget i danske penge- og realkreditinstitutter i 2018.

 

  • I 2017 bidrog bankerne med mere end 6,8 mia. kr. i selskabsskat til det danske samfund. Det svarer til 9,5 pct. af de samlede danske selskabsskatter i 2017. Bankernes samlede bidrag i 2017 er stabiliseret i forhold til bidraget i 2015. 

 

  • Udover selskabsskatten betaler bankerne og realkreditinstitutterne årligt et milliardbeløb i lønsumsafgift, som er den afgift, den finansielle sektor betaler i stedet for moms, og som er hægtet op på udgifter til løn. Det anslås, at den afgift vil bidrage med ca. 3,3 mia. kr. i 2018 til den danske statskasse. I 2015 skønnedes det, at bankerne og realkreditinstitutterne samlet betalte lønsumsafgift på godt 3,2 mia. kr.

 

  • Finans Danmark er også bidrager, når det kommer til udvikling af FinTech arbejdspladser. Sammen med Finansforbundet tog vi i fællesskab initiativ til at etablere Copenhagen FinTech, der har til formål at hjælpe både etablerede og nye finans- og it-virksomheder med at vokse og udvikle nye digitale produkter og tjenester. I perioden fra 2015 til 2017 blev der inden for fintech-industrien etableret godt 1.300 nye job. Det anslås desuden at være et jobskabelsespotentiale på over 5.000 nye stillinger inden for dansk fintech frem mod 2025.

 

  • Den finansielle sektor bidrager til samfundsøkonomien med et velfungerende udlånsmarked i forhold til både private og erhverv, hvor god finansiel rådgivning og en solid kreditvurdering er med til at understøtte holdbare projekter og dermed styrke mulighederne for vækst og udvikling. Blandet andet giver den danske realkreditmodel låntageren lave og gennemsigtige priser med særlige vilkår for at indfri lånet før tid, hvilket er unikt også i et internationalt perspektiv.

 

Kilde: Danmarks Statistik og Finanstilsynet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde