Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Banker gennem tiderne

Hvornår fusionerede Vallekilde-Høvre Sparekasse med Dragsholm Sparekasse? Og hvad skete der egentlig med Baltica Bank?

Her på siden har Finans Danmark samlet en unik historisk oversigt over navneændringer, fusioner, opkøb, etablering og lukninger af banker i Danmark siden 1973. Oversigten viser også udenlandske banker, der har lukket eller oprettet deres danske afdelinger.

Navn: Fjaltring-Trans Sparekasse

Handling: Inddraget tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed.

Bemærkninger: Finanstilsynet har den 15. januar 2018 inddraget Fjaltring-Trans Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed.

Refsnæs Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Refsnæs Sogns Spare- og Lånekasse
Handling: Sammenlægning
Navn: Dragsholm Sparekasse
Bemærkning: Finanstilsynet har 17. maj 2017 givet tilladelse til sammenlægning af Dragsholm Sparekasse. Finanstilsynet har samtidig inddraget Refsnæs Sogns Spare- og Lånekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandler.

Flemløse Sparekasse

Navn: Flemløse Sparekasse
Handling: Fusion
Navn: Rise Flemløse Sparekasse
Bemærkning: Finanstilsynet har den 31. marts 2017 givet tilladelse til fusionen af Rise Sparekasse med Flemløse Sparekasse, der i forbindelse med fusionen ændrer navn til Rise Flemløse Sparekasse.
Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Flemløse Sparekasses tilladelse tit at udøve pengeinstitutvirksomhed samtidig blev inddraget.

Andelskassen J .A.K. Slagelse

Navn: Andelskassen J .A.K. Slagelse

Handling: Omdannelse til andelskasseaktieselskab
Navn: Bank J.A.K. Slagelse A/S
Bemærkning: I forbindelse med omdannelsen af Andelskassen J.A.K. Slagelse under kon­trol til et andelskasseaktieselskab, har Finanstilsynet dags dato givet Bank J.A.K. Slagelse A/S tilla­delse til at drive pengeinstitutvirksomhed.
Samtidig gav Finanstilsynet tilladelse til, at Bank J.A.K. Slagelse A/S fusionerede med Andels­kassen J.A.K. Slagelse under kontrol med Bank J.A.K. Slagelse A/S som fort­sættende pengeinstitut.
Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrols tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut blev samtidig inddraget.
I forlngelse af ovenstaende har Finanstilsynet  inddraget Bank J.A.K. Slagelse A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed. Endvidere har Finanstilsynet givet Bank J.A.K. Slagelse A/S tilladelse til af­vikling på anden måde.

Navn:Landbrugets FinansieringsBank A/S

Handling: Afvilkes

Bemærkning: 

Finanstilsynet har den 10. oktober 2017 inddraget Landbrugets Finansierings-Bank A/S’ tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed. Endvidere har Finanstilsynet givet Landbrugets FinansieringsBank A/S tilladelse til afvikling på anden måde.

Navn: Søby-Skader-Halling Sparekasse

Handling: Sammenlagt med 

Navn: Sparekassen Djursland

Bemærkning: Finanstilsynet har d. 31. oktober 2017  givet tilladelse til sammenlægning af Sparekassen Djursland med Søby-Skader-Halling Sparekasse, med Sparekassen Djursland som fortsættende pengeinstitut. Finanstilsynet skal endvidere meddele, at Søby-Skader-Halling Sparekasses til-ladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse samtidig er inddraget.

Navn: Nykredit Bank A/S
Handling: Overtaget
Navn: FIH Erhvervsbanks A/S' indlån
Bemærkning: Finanstilsynet har 16. marts 2016 givet tilladelsen og samtidig inddraget FIH Erhvervsbank A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse 

​Navn: Sparekassen Sjælland
Handling: Omdannet til sparekasseaktieselskab
Navn: Sparekassen Sjælland A/S
Bemærkning: Finanstilsynet har 27. november 2015 givet Sparekassen Sjælland A/S tilladelse til at drive pengeinstitutvirkomhed som aktieselskab

Navn: Ringkjøbing Landbobank A/S
Handling: lagt sammen med
Navn: Ulfborg Sparekasse
Bemærkning: Tilladelse 23. juni 2015 med Ringkjøbing Landbobank A/S som fortsættende institut. Ulfborg Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed er samtidig inddraget.

Navn: Sparekassen Vendsyssel
Handling: fusioneret med
Navn: Hals Sparekasse
Bemærkning: Tilladelse 21. maj 2015 med Sparekassen Vendsyssel som fortsættende institut. Hals Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse samtidig er inddraget.

Navn: Jyske Bank A/S
Handling: har overtaget
Navn: BRFkredit Bank A/S
Bemærkning: BRFkredit Banks A/S' tilladelse inddraget den 22. maj 2015. 

Navn: Nordjyske Bank A/S
Handling: fusioneret med
Navn: A/S Nørresundby Bank
Bemærkning: Tilladelse 31. marts 2015 med Nordjyske Bank A/S som fortsættende institut. A/S Nørresundby Banks tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler er inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Kronjylland
Handling: har fået overdraget pengeinstitutaktiviteter fra
Navn: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
Bemærkning: Tilladelse 29. januar 2015 til overdragelsen

Navn: Citibank International Limited, Denmark Branch
Handling: Skiftet navn fra
Navn: Citibank International Plc, Denmark Branch
Bemærkning: Navnskiftet er pr. 31. oktober 2014

​Navn: Sparekassen Djursland
Handling: Fusioneret med
Navn: Vistoft Sparekasse
Bemærkning: Tilladelse 15. august 2014 med Sparekassen Djursland som fortsættende selskab. Samtidig er Vistoft Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget.

​Navn: FS Bank A/S
Handling: Tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed inddraget
Bemærkning: Tilladelse inddraget 30. juni 2014 af Finanstilsynet

​Navn: Aktieselskabet Lollands Bank

Handling: Fusioneret med og overtaget

Navn: Vordingborg Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 20. december 2013. Vordingborg Bank A/S' tilladelse til pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

​Navn: BIL Banque Internationale à Luxembourg S.A., filial

Handling: Overtagelse af alle aktiviteter fra

Navn: BIL Banque Internationale à Luzxembourgh Bank Danmark A/S

Bemærkning: Tilladelse til overdragelse 26. september 2013. BIL Banque Internationale à Luzxembourgh Bank Danmark A/S' tilladelse som pengeinstitut samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget s.d.

Navn: Fynske Bank A/S

Handling: skiftet navn fra

Navn: Svendborg Sparekasse A/S

Bemærkning: navneskiftet trådte i kraft den 6. december 2013

Navn: Svendborg Sparekasse A/S

Handling: ​fusioneret med

Navn: Vestfyns Bank A/S

Bemærkning: Finanstilsynet godkendte fusionen 6. december 2013 og Vestfyns Bank A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse blev inddraget s.d.

Navn: Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige

Handling: ​Ændret navn fra

Navn: Carnegie Bank A/S

Bemærkning: Navneændringen er godkendt af Finanstilsynet 29. november og træder i kraft 1. december 2013

Navn: Carnegie Investment Bank AB (publ)

Bemærkning: Tilladelse 28. oktober 2013 til at udøve virksomhed i landet gennem en filial

Navn: FIH Erhvervsbank A/S

Handling: Lagt sammen med
 
Navn: FIH Kapital Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 23. august 2013. FIH Kapital Bank A/S tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d

Navn: Rønde Sparekasse

Handling: Lagt sammen med

Navn: Helgenæs Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 4. januar 2013. Helgenæs Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d.

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: Lagt sammen med

Navn: Sparekassen i Skals

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 9. januar 2013. Sparekassen i Skals' tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d.

Navn: Jyske Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Lolland A/S

Bemærkning: Tilladelse til overtagelsen givet 25. januar 2013. Sparekassen Lollands A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er ikke samtidig inddraget.

Navn: Amagerbanken af 2011 A/S

Handling: tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget.

Bemærkning: tilladelse inddraget 15. marts 2013 af Finanstilsynet.

Navn: Fjordbank Mors af 2011 A/S

Handling: tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget.

Bemærkning: tilladelse inddraget 27. marts 2013 af Finanstilsynet, som også har givet Fjordbank Mors af 2011 A/S tilladelse til afvikling på anden måde, jf. § 227, 2. pkt. i lov om finansiel virksomhed.

Navn: HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch

Handling: filial ophørt i Danmark pr. 31. december 2012 

Bemærkning: Finanstilsynet har modtaget meddelelsen 21. februar 2013 fra HSH Nordbank AG, Tyskland.

Navn: Folkesparekassen

Handling: Lagt sammen med

Navn: Andelskassen J.A.K. Ebeltoft

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 1. maj 2013. Andelskassen J.A.K. Ebeltofts tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d.

Navn: Møns Bank A/S

Handling: Lagt sammen med

Navn: Kongsted Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 1. maj 2013. Kongsted Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget s.d.

​​Navn: ​Rise Sparekasse 

Handling: har ændret navn fra

Navn:  Rise Spare- og Lånekasse

Bemærkning: Navneændringen foretaget 20. december 2012

Navn: Banque Internationale à Luxembourg Bank Danmark A/S

Handling: skiftet navn fra

Navn: Dexia Bank Denmark A/S

Bemærkning: Navneskiftet er fra 25. januar 2012

Navn: Max Bank A/S under konkurs

Handling: Inddraget tilladelse til at drive pengeinsitutvirkomhed og som værdipapirhandler.

Bemærkning: Tilladelserne er inddraget af Finanstilsynet den 17. februar 2012.

Navn: Sparekassen Vendsyssel Handling: sammenlagt med Navn: Sparekassen Limfjorden Bemærkning: Tilladelse 27. februar 2012 - Sparekassen Limfjorden tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: lagt sammen med

Navn: Sparekassen Farsø

Bemærkninger: tilladelse 16. marts 2012 til sammelægning med Den Jyske Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Sparekassen Farsøs tilladelse til at udøve pengeinstlitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

Navn: Søby-Skader-Halling Sparekasse

Handling: skiftet navn fra

Navn: Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse

Bemærkning: Navneskiftet er besluttet på sparekassens repræsentantskabsmøde 14. marts 2012

Navn: Eik Banki P/F

Handling: skiftet navn fra

Navn: Eik Banki Føroya P/F

Bemærkninger: Navneændringen vedtaget på bankens generalforsamling 29. marts 2012.

Navn: Vestjysk Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Aarhus Lokalbank Aktieselskab

Bemærkninger: tilladelse 30. marts 2012 til fusion med Vestjysk Bank A/S som fortsættende pengeinstitut. Aarhus Lokalbank Aktieselskab tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

 

Navn: EFG Bank Danmark

Handling: Ophørt i Danmark

Bemærkning: EFG Bank Danmark, filial af EFG Bank (Luxembourgh) S.A., Luxembourgh er ophørt pr. 31. marts 2012 

Navn: Dragsholm Sparekasse

Handling: sammenlagt med

Navn: Sparekassen for Arts Herred

Bemærkning: Tilladelse 20. april 2012 til sammenlægning med Dragsholm Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Sparekassen for Arts Herreds tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: overtager

Navn: Sparebank Østjylland af 2012 A/S

Bemærkning: Tilladelse i henhold til aktivoverdragelsesaftalen af 22. april 2012

Navn: Folkesparekassen

Handling: sammenlagt med

Navn: J.A.K. Andelskassen Varde

Bemærkning: Tilladelse 9. maj 2012 til sammenlægning med Folkesparekassen som fortsættende pengeinstitut. J.A.K. Andelskassen Vardes tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d.

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: overtager

Navn: Spar Salling Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 10. maj 2012 til overtagelse med Den Jyske Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Spar Salling Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget s.d.

Navn: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Handling: fusioneret med

Navn: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Bemærkninger: tilladelse 30. maj 2012 til fusion med Skandinaviska Enskilda Banken AB som fortsættende pengeinstitut.  

Navn: Sparekassen Østjylland

Handling: Inddraget tilladelser til pengeinstitutvirksomhed og som værdipapirhandler

Bemærkninger: Tilladelserne inddraget 19. juni 2012 af Finanstilsynet

Navn: Saxo Privatbank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning A/S

Bemærkning: Tilladelse 29. juni 2012 til fusionen med Saxo Privatbank A/S som fortsættende selskab. Fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning A/S's tilladelse som fondsmæglerselskab er inddraget s.d.

Navn: Møns Bank A/S

Handling: sammenlagt med

Navn: Fanefjord Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 2. juli 2012 til sammenlægning med Møns Bank A/S som fortsættende pengeinstitut. Fanefjord Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandelstilladelse er inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Thy

Handling: sammenlagt med

Navn: Hunstrup-Østerild Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 29. august 2012 - Hunstrup-Østerild Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstlitutvirksomhed samt værdipapirhandler tilladelse er inddraget s.d.

Navn: FS Bank A/S

Handling: overtaget

Navn: Sparebank Østjylland af 2012 A/S

Bemærkning: Tilladelse 6. september 2012. Inddraget Sparebank Østjylland af 2012 A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse 28. september 2012. 

Navn: Sparekassen Himmerland A/S

Handling: lagt sammen med

Navn: Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse

Bemærkning: Tilladelse 1. oktober 2012 - Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse's tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er inddraget s.d.

Navn: FS Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Max Bank af 2011 A/S

Bemærkning: Tilladelse 23. oktober 2012 fra Finanstilsynet og  1. november 2012 inddragelse af Max Bank A/S' tilladelse til at udøve pengeinstlitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse.

Navn: Sydbank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Tønder Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse til betinget overdragelse af 2. november 2012 fra Finanstilsynet. 
Tønder Bank A/S' tilladelse til at udøve pengeinstlitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse er inddraget 25. januar 2013.

Navn: Sparekassen Vendsyssel

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Hvetbo A/S

Bemærkning: tilladelse 8. november 2012 samtidig er Sparekassen Hvetbo A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d. 

Navn: Bank DNB A/S

Handling: Afvikles

Bemærkning: Tilladelse 9. november 2012 samtidig er tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget. 

Navn: Spar Nord Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Sparbank A/S

Bemærkning: tilladelse 14. november 2012 samtidig er Sparbanks A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d. 

Navn: Salling Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: A/S Vinderup Bank

Bemærkninger: tilladelse 23. november 2012 til fusion med Salling Bank A/S som fortsættende pengeinstitut. A/S Vinderup Bank tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Thy

Handling: sammenlagt med

Navn: Boddum-Ydby Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 17. december 2012 - Boddum-Ydby Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandler tilladelse er inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Himmerland A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Midtfjord

Bemærkning: Tilladelse 6. februar 2011 - Sparekassen Midtfjords tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Amagerbanken A/S

Handling: overdrages til

Navn: Amagerbanken af 2011 A/S

Bemærkning: Tilladelse 6. februar 2011 - Amagerbanken af 2011 A/ tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

Navn: SAXO E*BANK A/S

Handling: har ændret navn fra

Navn: SAXO-ETRADE BANK A/S

Bemærkning: Mandag den 28. marts 2011 trådte det nye navn i kraft.

Navn: Sparekassen Lolland A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Eik Bank Danmark 2010 A/S

Bemærkning: Tilladelse 29. marts 2011 - Eik Bank Danmark 2010 A/S' tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Andelskassen Sydjylland

Handling: Sammenlægning af

Navn: Jernved-Rømø Andelskasse og

Navn: Andelskassen Sydvestjylland

Bemærkning: Tilladelse 14. april 2011 - Andelskassen Sydvestjyllands tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed inddraget s.d.

Navn: Andelskassen Østjylland

Handling: Sammenlagt med

Navn: Andelskassen Nordøstjylland

Bemærkning: Tilladelse 14. april 2011 - Andelskassen Nordøstjyllands tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed inddraget s.d.

Navn: Andelskassen Sønderjylland

Handling: Sammenlagt med

Navn: Andelskassen Alssund

Bemærkning: Tilladelse 15. april 2011 - Andelskassen Alssunds tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed inddraget s.d.

Navn: Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

Handling: Sammenlagt med

Navn: Lunde-Kvong Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse 5. maj 2011 - Lunde-Kvong Andelskasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

Navn: SDA Bank A/S

Handling: Omdannet til aktieselskab og fusioneret med

Navn: Sammenslutningen Danske Andelskasser

Bemærkning: Tilladelse 24. maj 2011 - Sammenslutningen Danske Andelskasser tilladelse til i forening med 16 medlemsandelskasser til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse inddraget s.d.

Navn: Danske Andelskassers Bank A/S

Handling: Fusioneret med

Navn: SDA Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 27. maj 2011 - SDA Bank A/S tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: BRFkredit Bank a/s

Handling: Skifter navn fra

Navn: BRFbank a/s

Bemærkning: Navneskiftet træder i kraft 20. juni 2011 - BRFbank a/s vil fortsat være registreret som binavn.

Navn: FS Bank A/S

Handling: aktiviteter overdraget fra

Navn: Roskilde Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 10. juni 2011 - Roskilde Bank A/S's tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: FS Bank A/S

Handling: aktiviteter overdraget fra

Navn: EBH Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 17. juni 2011 - EBH Bank A/S's tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Djursland

Handling: Sammenlagt med

Navn: Sparekassen Midtdjurs

Bemærkning: Tilladelse 22. juni 2011 - Sparekassen Midtdjurs tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse  inddraget s.d.

Navn: Fjordbank Mors Af 2011 A/S

Handling: overdraget fra

Navn: Fjordbank Mors A/S

Bemærkning: Tilladelse 26. juni 2011 - overdragelsesaftale indgået samme dato.

Navn: Østjydsk Bank A/S

Handling: Sammenlagt med

Navn: Fruering-Vitved Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 30. juni 2011 -  Fruering-Vitved Sparekasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandlertilladelse  inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Faaborg A/S

Handling: aktiviteter overdraget fra

Navn: Ryslinge Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse 11. juli 2011 - Ryslinge Andelskasses tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: FS Bank A/S

Handling: aktiviteter overdraget fra

Navn: Nova Bank Fyn A/S

Bemærkning: Tilladelse 10. juni 2011 - Nova Bank Fyn A/S's tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed inddraget s.d. Under afvikling hos Finansiel Stabilitet A/S.

Navn: Fjordbank Mors A/S

Bemærkning: Tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler er inddraget 25. august 2011 af Finanstilsynet.

Navn: Max Bank af 2011 A/S

Handling: aktiviteter overdraget fra

Navn: Max Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 9. oktober 2011 - Max Bank A/S belv afviklet 9. oktober 2011. De sunde dele blev overtaget af Sparekassen Sjælland og de andre aktiviteter blev overtaget af Finansiel Stabilitet A/S (Max Bank af 2011 A/S).

Navn: DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA, Norge

Handling: Skiftet navn fra

Navn: DNB Nor Bank ASA

Bemærkning: Navneskiftet er sket per 11. november 2011

Navn: Saxo Treasury A/S

Handling: Skiftet navn fra

Navn: Saxo Treasury Bank A/S

Bemærkning: Navneskiftet er godkendt 17. november 2011, og samtidig er Saxo Treasury Bank A/S' tilladelse inddraget s.d.

Navn: JPMorgan Asset Management (Europe) S. à r. l.

Handling: Tilladelse til at udøve virksomhed i Danmark gennem en filial.

Navn: JPMorgan Asset Management (Europe), Denmark Branch, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 6. december 2011, efter ansøgning 5. oktober 2011.

Navn: Brørup Sparekasse A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Brørup Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 29. oktober 2010 - Brørup Sparekasse tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: EBH Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Løkken Sparebank A/S

Bemærkning: Tilladelse 26. maj 2010 - Løkken Sparebank A/S's tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Djursland

Handling: fusioneret med

Navn: Agri-Egens Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 15. april 2010 - Agri-Egens Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Nykredit Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Forstædernes Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 6. april 2010 - Forstædernes Banks tilladelse som pengeinstitut inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Lolland A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Finansbanken A/S

Bemærkning: Tilladelse 29. marts 2010 - Finansbankens tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed samt tilladelse som værdipapirhandler inddraget s.d.

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Tved Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 6. januar 2010 - Tved Sparekasses tilladelse inddraget s.d.

Navn: Nordjyske Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Ø. Brønderslev Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse 4. januar 2010 - Ø. Brønderslev Sparekasses tilladelse inddraget s.d.

Navn: Max Bank A/S

Handling: sammenlagt med

Navn: Skælskør Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse 9. september 2010 - Skælskør Banks tilladelse inddraget s.d.

Navn: Fjordbank Mors A/S

Handling: fusion af Morsø Sparekasse A/S og Aktieselskabet Morsø Bank med Morsø Sparekasse A/S som fortsættende pengeinstitut under navnet Fjordbank Mors A/S

Navn: Morsø Sparekasse A/S fusioneret med

Navn: Aktieselskabet Morsø Bank

Bemærkning: Tilladelse 3. november 2010 - Aktieselskabel Morsø Banks tilladelse inddraget s.d.

Navn: Andelskassen MidtVest

Handling: sammenlagt med

Navn: Løgstrup Andelskasse med Andelskassen MidtVest som fortsættende selskab.

Bemærkning: Finanstilsynet har 17. december 2010 givet tilladelsen via ansøgning fra Sammenslutningen af Danske Andelskasser. Løgstrup Andelskasse's tilladelse er s.d. inddraget.

Navn: Nova Bank Fyn A/S

Handling: har overtaget

Navn: Fionia Bank A/S

Bemærkning: Den del der ikke overtages af Nordea Bank Danmark A/S.
Tilladelse fra Finanstilsynet 27. november 2009

Navn: J.A.K. Slagelse, Andelskassen

Handling: har overtaget

Navn: J.A.K. Andelskassen Brenderup

Bemærkning: Tilldelse 30. juli 2009 med Andelskassen J.A.K. Slagelse som fortsættende institut. J.A.K. Andelskassen Brenderups tilladelse inddraget s.d.

Navn: Lån & Spar Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Gudme Raaschou Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse til at Gudme Raaschou Bank A/S overdrager sin aktiviteter til Lån & Spar Bank A/S den 1. juli 2009. Gudme Raaschou Bank's tilladelse inddrages s.d.

Navn: Andelskassen Varde

Handling: fusioneret med

Navn: Thorstrup Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse 20. maj 2009 med navnet Andelskassen Varde. Thorstrup Andelskasses tilladelse inddrages s.d.

Navn: Andelskassen Himmerland

Handling: fusioneret med

Navn: Andelskassen Vesthimmerland

Bemærkning: Tilladelse til sammenlægningen 19. maj 2009 med Andelskassen Himmerland som fortsættende institut. Andelskassen Vesthimmerlands tilladelse inddrages s.d.

Navn: Handelsbanken - filial af Svenska Handelsbanken AB

Handling: har overtaget

Navn: Lokalbanken i Nordsjælland a/s

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet den 30. april 2009 - Lokalbankens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed og værdipapirhandlertilladelse inddrages samtidig.

Navn: Løkken Sparebank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Løkken Sparekasse

Bemærkning: Løkken Sparebank A/S som fortsættende selskab - tilladelse pr. 26. marts 2009.

Navn: Sparekassen Hobro

Handling: fusioneret med

Navn: Den Lille Sparekasse

Bemærkning: Sparekassen Hobro som fortsættende selskab - tilladelse pr. 12. marts 2009.

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Løgumkloster

Bemærkning: Den Jyske Sparekasse som fortsættende selskab - tilladelse pr. 12. marts 2009.

Navn: Vestjysk Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Aktieselskabet Ringkjøbing Bank

Bemærkning: Tilladelse til fusionen givet 3. december 2008

Navn: Bankaktieselskabet af 21. november 2008

Handling: nyoprettet bank

Bemærkning: Tilladelse 1. december 2008 til at drive virksomhed i medfør af § 7, stk. 1 i FIL og udføre de i bilag 4, afsnit A, nr. 1-7 og nr. 9 nævnte aktiviteter

Navn: Aktieselskabet Morsø Bank

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Spar Mors

Bemærkning: Tilladelse til overtagelsen 3. november 2008

Navn: Sparekassen Vendsyssel

Handling: har overtaget

Navn: Ulsted Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse til sammenlægning 17. oktober 2008

Navn: Frøslev-Mollerup Sparekasse

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Nordmors

Bemærkning: Tilladelse til sammenlægningen 10. oktober 2008

Navn: Vestjysk Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn: Bonusbanken A/S

Bemærkning: Tilladelse 6. oktober 2008 til overdragelsen

Navn: Bankaktieselskabet af 24. august 2008

Handling: har overtaget

Navn: Roskilde Bank A/S

Bemærkning: Overdragelsestilladelse givet 6.10.2008 af Finanstilsynet.

Navn: Northern Rock Bank Danmark A/S

Handling: ophørt som filial i Danmark

Bemærkning: Ophørt pr. 29. juli 2008

Navn: Andelskassen Varde

Handling: navneændring fra

Navn: Skovlund-Øse Andelskasse

Handling: og

Navn: Billum Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse: Skovlund-Øse Andelskasse overtog Billum Andelskasse 14. maj 2008 - Nyt navn: Andelskassen Varde s.d.

Navn: Sparekasssen Himmerland A/S

Handling: har overtaget

Navn: St. Brøndum Sparekasse A/S

Bemærkning: Tilladelse 4. april 2008 - samme dato inddrages St. Brøndums Sparekasses tilladelse.

Navn: Sparekassen Sjælland

Handling: fusioneret med

Navn: Haarslev Sparekasse

Bemærkning: Sparekassen Sjælland som fortsættende selskab - tilladelse pr. 25. marts 2008.

Navn: Sydbank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: bankTrelleborg A/S

Bemærkning: Sydbank A/S som fortsættende selskab tilladelse pr. 27. marts 2008.

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: har overtaget

Navn: Mørke Sparekasse

Bemærkning: Godkendt af Finanstilsynet 17. oktober 2007.

Navn: Eik Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: SkandiaBanken

Bemærkning: Fusion pr. 30. august 2007 med Eik Bank A/S som fortsættende bank

Navn: Stadil Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Hover Sparekasse

Bemærkning: Stadil Sparekasse fortsætter og Hover Sparekasse's tilladelse inddrages pr. 23. november 2007

Navn: Andelskassen J.A.K. Slagelse

Handling: fusioneret med

Navn: Morsø Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse fra Finanstilsynet 3. august 2007 med Andelskassen J.A.K. Slagelse som fortsættende institut - Morsø Andelskasses tilladelse inddraget s.d.

Navn: Andelskassen Østhimmerland

Handling: fusioneret med

Navn: Onsild Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse pr. 13 juli 2007. Andelskassen Østhimmerland er fortsættende selskab under navnet Andelskassen Nordøstjylland.

Navn: Sparekassen Hvetbo A/S

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Hvetbo

Bemærkning: Omdannet til Aktieselskab - A/S ultimo juni 2007 med virkning fra 1. januar 2007

Navn: Sparekassen Hvetbo

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Hvetbo A/S

Bemærkning: Tilladelse pr. 27 juni 2007. Sparekassen Hvetbo A/S er fortsættende selskab.

Navn: Andelskassen Sønderjylland

Handling: navneændring fra

Navn: Tandslet Andelskasse

Handling: og

Navn: Andelskassen Tinglev

Bemærkning: Sammenlægning godkendt 22. juni 2007 - Andelskassen Tinglevs tilladelse inddraget s.d.

Navn: Aarhus Lokalbank Aktieselskab

Handling: navneændring fra

Navn: Hadsten Bank Aktieselskab

Bemærkning: Navneændring pr. 20. juni 2007

Navn: Nykredit Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Nykredit Portefølje Bank A/S

Bemærkning: Tilladelse pr. 20 juni 2007. Nykredit Bank er fortsættende selskab.

Navn: Folkesparekassen

Handling: har overtaget

Navn: JAK Østfyns Andelskasse

Bemærkning: Sammenlægningen godkendt 30. maj 2007

Navn: Gjerlev-Enslev Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Galten Sparekasse

Handling: slået sammen til en bank

Navn: Den Lille Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse pr. 17. april 2007 til sammenlægning og nyt navn

Navn: bankTrelleborg a/s

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen sparTrelleborg

Bemærkning: Navneændring pr. 2. april 2007

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Astrup Tulstrup Hvilsted Sparekasse

Bemærkning: Astrup Tulstrup Hvilsted Sparekasses tilladelse inddraget 9. marts 2007

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Jelling Sparekasse

Bemærkning: Jelling Sparekasses tilladelse inddraget 13. februar 2007

Navn: Andelskassen J.A.K. Slagelse

Handling: har overtaget

Navn: Eggeslevmagle Fælleskasse

Bemærkning: Tilladelse til sammenlægning 14. februar 2007

Navn: Spar Salling

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Vestsalling

Bemærkning: Navneændring trådt i kraft 1. januar 2007

Navn: Eik Bank

Handling: navneændring fra

Navn:  Føroya Sparikassi

Bemærkning: Navneændring pr. 19. december 2006

Navn: Sparekassen Vestsalling

Handling: fusioneret med

Navn:  Sparekassen Sundsøre

Bemærkning: Tilladelse til fusion 28.12.2006 - Spk. Sundsøres tilladelse inddraget s.d.

Navn: Morsø Sparekasse

Handling: har overtaget

Navn:  Durup Sparekasse

Navn:  Fuur Sparekasse

Handling: Roslev Sparekasse

Bemærkning: Finanstilsynet har givet tilladelse til sammenlægningen 23. november 2006

Navn: Sparekassen Vendsyssel

Handling: har overtaget

Navn:  Jerslev Sparekasse

Bemærkning: Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen 13. november 2006

Navn: Swedbank

Handling: navneændring fra

Navn:  FöreningsSparbanken

Bemærkning: Navneændring pr. 10. oktober 2006

Navn: Sparekassen Himmerland A/S

Handling: navneændring fra

Navn:  Sparekassen Himmerland

Bemærkning: Godkendt som Aktieselskab 11. oktober 2006.

Navn: Andelskassen Midtjylland

Handling: har overtaget

Navn:  Andelskassen Vestjylland

Bemærkning: Under navnet Andelskassen Midtvest. Finanstilsynets tilladelse - 11. oktober 2006

Navn: Spar Nord Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn:  Sparekassen Midt Vest

Bemærkning: Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen 11. oktober 2006

Navn: Sparekassen i Skals

Handling: har overtaget

Navn:  Almind Sparekasse

Bemærkning: Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen 4. oktober 2006

Navn: Skælskør Bank A/S

Handling: har overtaget

Navn:  Flakkebjerg og Omegns Sparekasse

Bemærkning: Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen 6. september 2006.

Navn: Spareakassen Vendsyssel

Handling: har overtaget

Navn:  Brovst Sparekasse

Bemærkning: Finanstilsynets tilladelse til sammenlægning 5. juli 2006

Navn: Sparekassen Østjylland

Navn:  Thiset Sparekasse

Bemærkning: Godkendt 22. juni 2006. Thiset Sparekasse's tilladelse er inddraget samme dag

Navn: Suduroyar Sparikassi

Handling: fusioneret med

Navn:  P/F Suduroyar Sparikassi

Bemærkning: P/F Suduroyar  Sparikassi er fortsættende sparekasseaktieselskab. Godkendt d. 28 februar 2006.

Navn: Sparekassen Djursland

Handling: navneændring fra

Navn:  Vivild og Omegns Sparekasse

Bemærkning: Navneændring fra 15. januar 2006

Navn: Gudme Raaschou Bank

Handling: navneændring fra

Navn:  HSH Gudme

Bemærkning: navneændring trådt i kraft 01-01-2006

Navn: Nordea Bank Danmark A/S

Handling: fusioneret med

Navn:  Norde Investment Management Bank A/S

Bemærkning: Nordea Bank Danmark A/S som fortsættende selskab - Tilladelse 29. maj 2006

Navn: Sparekassen Limfjorden

Handling: har overtaget

Navn:  Hvidbjerg-Ørum Sparekasse

Bemærkning: Godkendt 30. december 2005. Hvidbjerg-Ørums Sparekasse's tilladelse inddraget s.d.

Navn: Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse

Handling: har overtaget

Navn:  Hvilsager-Lime Sparekasse

Bemærkning: Godkendt 9. december 2005 og Hvilsager-Lime Sparekasse's tilladelse inddraget s.d.

Navn: Hammershøj Andelskasse

Handling: og

Navn:  Harridslev Andelskasse

Handling:  slået sammen til en bank

Navn:  Andelskassen Østjylland

Bemærkning: Sammenlægning og nyt navn godkendt 8. december 2005 og Harridslev Andelskasse's tilladelse inddraget s.d.

 

Navn: Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse

Handling: har ændret navn

Navn:  Ø. Brønderslev Sparekasse

Bemærkning: Ændringen sket 27. oktober 2005

 
Navn: Sparekassen Limfjorden

Handling: navneændring fra

Navn:  Thyholm Sparekasse

Handling:  fusioneret med

Navn:  Snedsted-Nørhå Sparekasse

Bemærkning: Fusion og nyt navn godkendt 8. juli 2005

Navn: Egnsbank Han Herred

Handling: har ændret navn

Navn:  ebh|bank a/s

Bemærkning: Navneændring pr. 8. august 2005

Navn: Folkesparekassen

Handling: fusioneret med

Navn:  Andelskassen J.A.K. Holstebro

Bemærkning: Tilladelse givet den 13. juli 2005.
Andelkassen J.A.K. Holstebro har samme dag fået inddraget tilladelsen til at drive pengeinstitutvirksomhed

Navn: Sparekassen Thy

Handling: har overtaget

Navn:  Helligsø-Gettrup Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse til sammenlægning givet af Finanstilsynet 23. juni 2005

Navn: Egvad Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn:  Skjern Egnens Andelskasse

Handling:  slået sammen til en bank

Navn:  Andelskassen Vestjylland

Bemærkning: Tilladelse til fusion og nyt navn 12. maj 2005.
Skjern Egnens Andelskasse tilladelse inddraget s.d.Navn: Sparekassen Vendsyssel

Handling: har overtaget

Navn:  Hellevad-Ørum Sparekasse

Bemærkning: Tilladelse givet 13. maj 2005.
Hellevad-Ørum Sparekasse har s.d. fået inddraget tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

Navn: Hammershøj og Omegns Andelskasse

Handling: har overtaget

Navn:  Thorsager Andelskasse

Handling:  slået sammen til en bank

Navn:  Hammershøj Andelskassen

Bemærkning: Tilladelse givet 12. maj. 2005.
Inddraget Thorsager Andelskasse's tilladelse  s.d. til at drive pengeinstitutvirksomhed .

Navn: Folkesparekassen

Handling: har overtaget

Navn:  Århus Andelskasse

Bemærkning: Tilladelse til overtagelse 17. marts 2005
Århus Andelskasse har s.d. fået inddraget tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

Navn: Sparekassen Østjylland

Handling: har overtaget

Navn:  Spare- og Laanekassen i Vium Sogn

Bemærkning: Overtagelsen godkendt 2. marts 2005

Navn: Kaupthing Bank

Handling: har ændret navn

Navn:  Eik Bank A/S

Bemærkning: Navneændringen foretaget 20. februar 2005

Navn: Agerbæk-Glejbjerg Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn:  Årre og Omegns Andelskasse

Bemærkning: Årre og Omegns Andelskasse er den forsættende andelskasse under navnet Andelskassen Sydvestjylland

Sammenlægningen godkendt 11. februar 2005

Navn: hvb Bank

Handling: navneændring fra

Navn:  Håndværkerbanken

Bemærkning: Navneændring primo september 2004

Navn: Max Bank

Handling: navneændring fra

Navn:  hvb Bank

Bemærkning: Navneændring pr. 15. nov. 2004

Navn: Sparekassen Spar Mors

Handling: navneændring fra

Navn:  Bjergby-Flade Sparekasse

Handling:  og

Navn:  Tødsø-Erslev Sparekasse

Bemærkning: Bjergby-Flade Sparekasse har overtaget Tødsø-Erslev Sparekasse pr. 25. nov. 2004 og fortsætter under navnet:
Sparekassen Spar Mors

Navn: GE Money Bank

Handling: navneændring fra

Navn:  GE Capital Bank

Bemærkning: Navneændring pr. 1. oktober 2004

Navn: HSH Gudme Bank A/S

Handling: navneændring fra

Navn:  Gudme Raaschou

 

Navn: Øster og Vester Alling Sparekasse

Handling: ophørt

Bemærkning: Frivillig likvidation 9. juni 2004

Navn: Øster og Vester Alling Sparekasse

Handling: ophørt

Bemærkning: Frivillig likvidation 9. juni 2004

 

Navn: Mørke Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn:  Mørke Sogns Sparekasse

Bemærkning: Navneændring godkendt juni 2004

Navn: Sparekassen Midtdjurs

Handling: navneændring fra

Navn:  Ryomgaard og Omegns Sparekassen

Navn: Fionia Bank A/S

Handling: navneændring fra

Navn:  Amtssparekassen Fyn A/S

Bemærkning: Navneændring trådt i kraft 19. april 2004

Navn: GE Capital Bank

Handling: nyoprettet bank

Bemærkning: Medlem af Finansrådet pr. 1. januar 2004

Navn: DnB Nor Bank ASA

Handling: navneændring fra

Navn:  Den Norske Bank

Bemærkning: Navneændring godkendt november 2003

Navn: Almind Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn:  Almind Spare- og Lånekasse

Bemærkning: Navneændring trådt i kraft 18. marts 2003

Navn: Andelskassen Midtjylland

Handling: fusioneret med

Navn:  Linde Andelskasse

Bemærkning: Fusionen godkendt 10. december 2003

Navn: Citigroup

Handling: navneændring fra

Navn:  Citibank

Bemærkning: Navneændring medio maj 2003

Navn: DiBaBank

Handling: navneændring fra

Navn:  DiskontoBanken

Bemærkning: Ændring trådt i kraft 27. oktober 2003

Navn: Dresdner Bank AG - Copenhagen Branch

Handling: ophørt i Danmark

Bemærkning: Ophørt i Danmark pr. 1.1.2003

Navn: Hals Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn:  Hals Sogns Spare- og Lånekasse

Bemærkning: Navneændring trådt i kraft december 2003

Navn: J.A.K. Andelskassen Østervrå

Handling: fusioneret med

Navn:  J.A.K. Andelskassen Hjørring

Bemærkning: Fusionen godkendt 25. september 2003

Navn: J.A.K. Andelskassen Østervrå

Handling: fusioneret med

Navn:  J.A.K. Andelskassen Østvendsyssel

Bemærkning: Fusionen godkendt 30. juli 2003

Navn: Sparekassen Hvetbo

Handling: navneændring fra

Navn:  Hvetbo Herreds Sparekasse

Bemærkning: Navneændring fra medio december 2003

Navn: Sparekassen Løgumkloster

Handling: fusioneret med

Navn:  Sparekassen Ravsted

Bemærkning: Fusionen godkendt 1. juli 2003

Navn: Sparekassen Østjylland

Handling: navneændring fra

Navn:  Sparekassen Hammel

Bemærkning: Navneændring trådte i kraft 9. januar 2003

Navn: Vestjysk Bank A/S

Handling: fusioneret med

Navn:  A/S Nordvestbank

Bemærkning: Fusionen godkendt 17. februar 2003

Navn: Andelskassen Midtjylland

Handling: fusion af

Navn: Bording Andelskasse

Handling: og

Navn: Vorgod Andelskasse

Bemærkning: Fusionen trådte i kraft 11. november 2002

Navn: A/S Egnsbank Nord

Handling: fusioneret med

Navn: Vendsyssel Bank A/S

Handling: slået sammen til én bank

Navn: Nordjyske Bank A/S

Bemærkning: Fusionen trådte i kraft 15. marts 2002

Navn: Ringkjøbing Landbobank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Tarm Bank A/S

Bemærkning: Fusionen meddelt 28. juni - vedtaget 8. august 2002- Ringkjøbing Landbobank er fortsættende selskab

Navn: Sparekassen Sjælland

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Vestsjælland

Bemærkning: Navneændring trådte i kraft 1. januar 2002

Navn: Sparekassen Thy

Handling: har overtaget

Navn: Hassing-Villerslev Spare- og Laanekasse

Bemærkning: Overtaget pr. 27. november 2002

Navn: sparTrelleborg

Handling: navneændring fra

Navn: Slagelse Sparekasse

Bemærkning: Navneændring trådte i kraft 1. marts 2002

Navn: Svenska Handelsbanken

Handling: har overtaget

Navn: Midtbank

Bemærkning: Overtaget pr. 1. januar 2002

Navn: Sydbank A/S

Handling: fusioneret med

Navn: Egnsbank Fyn A/S

Bemærkning: Fusionen meddelt pr. 15. maj 2002

Navn: Skandiabanken

Handling: navneændring fra

Navn: Din Bank

Handling: (nye ejere)

Bemærkning: Navneændringen trådt i kraft 05.05.2001 Inddraget Din Banks tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed 11.10.2005

Navn: Agerbæk-Glejbjerg Andelskasse

Handling: fusion af

Navn: Agerbæk Andelskasse

Handling: og

Navn: Glejbjerg Andelskasse

Navn: bank24.dk

Handling: sammenlagt med

Navn: Din Bank A/S

Bemærkning: Sammenlægningen af de to banker skete 31. december 2000. Banken er en internetbank

Navn: Christiania Bank og Kreditkasse

Handling: ophørt i Danmark

Bemærkning: Filialen lukket pr. 28. februar 2001

Navn: Danske Bank

Handling: fusioneret med

Navn: BG Bank

Bemærkning: Fusionen trådte i kraft 1. januar 2001

Navn: Dexia P-H Private Bank Denmark

Handling: navneændring fra

Navn: P-H Bank

Bemærkning: Navneændringen trådt i kraft 10. januar 2001

Navn: Finansbanken A/S

Handling: navneændring fra

Navn: Den Københavnske Bank

Handling: (nye ejere)

Bemærkning: Navneændringen trådt i kraft 14. maj 2001

Navn: Firstviewbank

Handling: ophørt i Danmark

Bemærkning: Ophørt i Danmark ultimo oktober måned 2001

Navn: Kreditbanken

Handling: navneændring fra

Navn: Aabenraa Kreditbank

Bemærkning: Navneændringen trådt i kraft 13. marts 2001

Navn: Nordea Bank Danmark

Handling: navneændring fra

Navn: Unibank

Bemærkning: Navneændringen trådte i kraft 3. december 2001

Navn: Nordea Securities Bank Danmark

Handling: ophørt i Danmark

Bemærkning: Ophørt pr. 1. december 2001

Navn: Oue-Rostrup-Arden Andelskasse

Handling: fusion af

Navn: Rostrup Andelskasse

Handling: og

Navn: Oue & Arden Andelskasse

Navn: Roslev Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Roslev-Rybjerg Sparekasse

Bemærkning: Ændringen sket pr. 27. marts 2001

Navn: Spar Nord Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Aars Bank

Bemærkning: Fusionen godkendt med virkning fra 1. januar 2001

Navn: Sparekassen Vendsyssel

Handling: fusion af

Navn: Vrå Sparekasse

Handling: og

Navn: Jelstrup-Lyngby Sparekasse

Bemærkning: Fusionen trådte i kraft 1. januar 2001

Navn: Danske Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Den Danske Bank

Bemærkning: Navneændring pr. 1. september 2000

Navn: Den Danske Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Danica Bank

Navn: Morsø Sparekasse

Handling: har overtaget

Navn: Ebdrup Andelskasse

Navn: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)

Handling: navneændring fra

Navn: Codan Bank

Navn: Skælskør Bank

Handling: har overtaget

Navn: Marvede Sparekasse

Navn: Snesere Sogns Spare- og Lånekasse

Handling: ophørt

Bemærkning: Ændringen trådt i kraft pr. 31. december 2000

Navn: Christiania Bank

Handling: oprettet filial i Danmark

Navn: Dresdner Bank, Copenhagen Branch

Handling: oprettet filial i Danmark

Navn: Jerslev Sparekasse

Navn: Hørby Sparekasse

Handling: og

Navn: Jerslev-Hellum Sparekasse

Handling: er fusioneret med nyt navn til følge

Navn: LB Kiel

Handling: Udmeldt af Finansrådet

Bemærkning: Datterselskab Gudme Raaschou Bank er medlem

Navn: Slagelse Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Munkebjergby-Bromme Sparekasse

Navn: Vendsyssel Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Lokalbanken i Hjørring

Bemærkning: Navneændring pr. 21. oktober 1999

Navn: Den Danske Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Nordania Leasing Bank

Navn: Folkesparekassen

Handling: fusioneret med

Navn: Andelskassen Fyn J.A.K.

Navn: S E B

Handling: Samlingsnavn og varemærke for hele koncernen efter fusionen mellem

Navn: Skandinaviska Enskilda Banken

Handling: og

Navn: Trygg-Hansa

Navn: Skælskør Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Lundforlund og Gjerlev Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Slagelse Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Spare- og Laanekassen i Stillinge Sogn

Navn: Banque Indosuez

Handling: ophørt i Danmark som filial men fortsætter som repræsentationskontor

Navn: Borris Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn: Hanning-Sædding Andelskasse

Navn: Cargill Bank

Handling: ophørt

Navn: Danica Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Danica Pensionsbank

Navn: Grønlandsbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Nuna Bank

Navn: Handelsbanken Finans

Handling: oprettet filial i Danmark

Navn: Helligsø-Gettrup Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Spare- og Lånekassen i Helligsø-Gettrup Sogn

Navn: Ingeniørernes Pensionskasse

Handling: ophørt

Navn: Kærup-Janderup Andelskasse

Handling: navneændring fra

Navn: Kærup Andelskasse

Navn: Kærup Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn: Janderup Andelskasse

Navn: Lån & Spar Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Ingeniørernes Pensionsbank

Navn: Nordbanken

Handling: oprettet filial i DanmarkNavn: Nykredit Direkte

Handling: har overtaget telefonbanken

Navn: Den Fri Bank

Bemærkning: Den Fri Bank ejet af Forstædernes Bank

Navn: Oue og Arden Andelskasse

Handling: navneændring fra

Navn: Oue og Omegns Andelskasse

Navn: PH Bank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Skandinaviska Enskilda Banken

Handling: oprettet filial i Danmark

Navn: Skjern Egnens Andelskasse

Handling: navneændring fra

Navn: Borris Andelskasse

Navn: Spar Nord Bankaktieselskab

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Nordjylland

Navn: Sparekassen Thy

Handling: fusioneret med

Navn: Harring-Stagstrup Sparekasse

Navn: Topdanmark Bank

Handling: ophørt

Navn: Ulsted Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Spare- og Lånekassen i Ulsted

Navn: Unibank

Handling: fusioneret med

Navn: Borum Sparekasse

Navn: Vrå Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen for Vrå og Omegn
Navn: Bikuben GiroBank

Handling: fusion af

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: og

Navn: GiroBank

Navn: BORUM SPAREKASSE

Handling: ophørt

Navn: Den Norske Bank

Handling: oprettet filial i Danmark

Navn: Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale

Handling: har overtaget

Navn: Westdeutsche Landesbank

Navn: Roskilde Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Ringsted Sparekasse

Navn: Sparekassen MidtVest Jebjerg Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Jebjerg Lyby Sparekasse

Navn: Topdanmark Bank

Handling: i likvidation og overtaget af

Navn: BG Bank

Navn: Alm. Brand Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Alm. Brand Kreditbank

Navn: BANQUE PARIBAS

Handling: ophørt i Danmark

Navn: BRF Bank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Cargill Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Interbank af 1985

Navn: Carnegie Bank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Faisal International Bank of Denmark

Handling: ophørt

Navn: Morsø Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Vejerslev-Blidstrup Sparekasse

Navn: Onsild og Omegns Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn: Klejtrup Andelskasse

Navn: Sparekassen Himmerland

Handling: fusioneret med

Navn: Als Sparekasse

Navn: SYDBANK

Handling: navneændring fra

Navn: Sydbank Sønderjylland

Navn: Alm. Brand Kreditbank

Handling: konkurs

Navn: EPA-Bank

Navn: Andelskassen Varde J.A.K.

Handling: fusioneret med

Navn: Esbjerg Andelskasse

Andelskassen Varde J.A.K. fusioneret med...

Navn: Andelskassen Varde J.A.K.

Handling: fusioneret med

Navn: Esbjerg Andelskasse

Andelskassen Varde J.A.K. fusioneret med...

Navn: Andelskassen Varde J.A.K.

Handling: fusioneret med

Navn: Esbjerg Andelskasse

Navn: Asserballeskov-Sundeved Andelskasse

Handling: navneændring fra

Navn: Asserballeskov Andelskasse

Navn: Din Bank

Handling: navneændring fra

Navn: KP/PBU Banken

Navn: DiskontoBanken

Handling: navneændring fra

Navn: Næstved Diskontobank

Navn: Djurslands Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Nødager Sparekasse

Navn: Faisal International Bank of Denmark

Handling: navneændring fra

Navn: Islamic Bank International

Navn: Frederiks- og Omegns Andelskasse

Handling: fusioneret med

Navn: Haderup og Omegns Andelskasse

Navn: Føroya Banki

Handling: fusioneret med

Navn: Sjovinnubankin

Navn: Lindknud-Hovborg Andelskasse

Handling: ophørt

Bemærkning: Konkurs 1994

Navn: MERKUR - Den Almennyttige Andelskasse

Handling: navneændring fra

Navn: Den Almennyttige Andelskasse

Navn: Nordania Leasing Bank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Nykredit Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Sankt Annæ Bank

Navn: Slagelse Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Ørslev Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Thyholm Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Søndbjerg-Odby Sparekasse

Navn: Topdanmark Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Aktivbanken

Bemærkning: Aktivbanken overdrog indlån og størstedelen af udlån til Sydbank, som også overtog det meste af filialnettet

Navn: Tved Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Tved Sogns Spare- og Laanekasse

Navn: Varde Bank

Handling: ophørt

Bemærkning: Ændret til VB Finans (ikke underlagt tilsyn) - Alle indlån og størstedelen af udlån til Sydbank, som også overtog det meste af filialnettet

Navn: Andelskassen Egebjerg

Handling: fusioneret med

Navn: Krarup Andelskasse

Navn: Baltica Bank

Handling: ophørt

Handling: og navneændring til

Navn: Finansieringsselskabet Balder

Navn: Codan Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Alliance Bank of Copenhagen

Navn: Codan Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Hafnia Bank

Navn: Danica Pensionsbank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Folkesparekassen

Handling: fusioneret med

Navn: Ejstrupholm Andelskasse J.A.K.

Navn: Fossbankin

Handling: ophørt

Bemærkning: Konkurs 1993

Navn: Himmerlandsbanken

Handling: ophørt

Bemærkning: Konkurs 1993

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: har overtaget

Navn: Konkursboet Himmerlandsbanken

Navn: Sparekassen Vestsjælland

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Nordvestsjælland

Navn: Amtssparekassen Fyn

Handling: fusioneret med

Navn: Langelands Bank

Navn: Bornholmerbanken

Handling: ophørt

Bemærkning: konkurs 1992

Navn: Citicorp Investment Bank Denmark

Handling: ophørt

Navn: Den Københavnske Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Den Københavnske Bank af 1979

Navn: Egnsbank Han Herred

Handling: navneændring fra

Navn: Fjerritslev Bank

Navn: EPA Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Erhvervs- og Investeringsbanken

Navn: Fjerritslev Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Han Herreders Sparekasse

Navn: Hafnia Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Hafnia Erhvervsbank

Navn: Hafnia Erhvervsbank

Handling: fusioneret med

Navn: Hafnia Kapitalbank

Navn: Højderyggens Andelskasse

Handling: ophørt

Bemærkning: konkurs 1992

Navn: Ingeniørernes Pensionsbank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: J.A.K. Andelskassen Grølsted

Handling: ophørt

Bemærkning: konkurs 1992

Navn: Lannung Bank

Handling: ophørt

Bemærkning: Konkurs 1992

Navn: Lægernes Pensionsbank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Løkken Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen for Løkken og Omegn

Navn: Sparekassen: Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Hasle Bank

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Fjends

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Spentrup-Gassum Sparekasse

Navn: Aktivbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Horsens Landbobank

Navn: Aktivbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Sydfyns Diskontobank

Navn: Aktivbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Topdanmark Bank

Navn: Amtssparekassen Fyn

Handling: navneændring fra

Navn: Amtssparekassen for Fyns Amt

Navn: GiroBank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: KP/PBU Banken

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Lån & Spar Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Laane- og Sparekassen for Offentligt Ansatte

Navn: Pen-Sam Bank

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Ringsted Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen for Ringsted og Omegn

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Gjøl Sparekasse

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Sydjylland

Navn: Varde Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Esbjerg Bank

Navn: Flakkkebjerg og Omegns Spare- og Laanekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Høve, Flakkebjerg og Gimlinge Sognes og Omegns Spare- og Laanekasse

Navn: Alfred Berg Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Brdr. Trier Bank

Navn: Alliance Bank of Copenhagen

Handling: oprettet pengeinstitut

Navn: Den Danske Bank

Handling: fusion af

Navn: Den Danske Bank af 1871

Handling: og

Navn: Kjøbenhavns Handelsbank

Handling: og

Navn: Provinsbanken

Navn: Erhvervs- og Investeringsbanken

Handling: navneændring fra

Navn: Idé-banken

Navn: Flakkkebjerg og Omegns Spare- og Laanekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Høve, Flakkebjerg og Gimlinge Sognes og Omegns Spare- og Laanekasse

Navn: Haandværkerbanken

Handling: navneændring fra

Navn: Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Errindlev Sparekasse

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Frederiksberg SparekasseNavn: Sparekassen Midtfjord

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen Ranum

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Højer

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Mou Sparekasse

Navn: Sydbank

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Sønderjylland

Navn: Unibank

Handling: fusion af

Navn: Andelsbanken

Handling: og

Navn: Privatbanken

Handling: og

Navn: Sparekassen SDS

Navn: Flakkkebjerg og Omegns Spare- og Laanekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Høve, Flakkebjerg og Gimlinge Sognes og Omegns Spare- og Laanekasse

Navn: Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank

Handling: navneændring fra

Navn: SJL-Banken

Navn: Bjergby Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Flade-Sdr. Dråby Sparekasse

Navn: Den Jyske Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Grindsted Sparekasse

Navn: Dragsholm Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Dragsholm Sparekasse, Fårevejle-Hørve

Navn: Grindsted Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Bording Sparekasse

Navn: In-Vestbank

Handling: ophørt

Navn: Interbank af 1985

Handling: fusioneret med

Navn: Erik Møllers Eftf. Bankaktieselskab

Navn: Jyske Bank

Handling: fusioneret med

Navn: Holstebro Bank

Navn: Lannung Bank

Handling: oprettet bank

Navn: Morsø Sparekasse

Handling: fusioneret med

Navn: Solbjerg-Sundby Sparekasse

Navn: Provinsbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Handels- og Landbrugsbanken i Thisted

Navn: Salling Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Landbobanken i Skive

Navn: Sparbank Vest

Handling: navneændring fra

Navn: Skive Sparekasse

Bemærkning: Omdannet til bank 1989

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: DK-Sparekassen

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen for greveskabet Holsteinsborg og Omegn

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Hirtshals Sparekasse

Navn: Sparekassen Nordvestsjælland

Handling: fusioneret med

Navn: Kirke-Helsinge Sparekasse

Navn: Sparekassen SDS

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Bornholm

Navn: Topdanmark Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Top-Banken

Navn: Totalbanken

Handling: navneændring fra

Navn: Banken for Aarup og Omegn

Navn: Aktivbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Aarhus Diskontobank

Navn: Amagerbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Bendix Bank

Navn: Andelsbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Hellerup Bank

Navn: Brødr. Trier Bank

Handling: oprettet bank

Navn: C & G Banken

Handling: ophørt

Bemærkning: Betalingsstandsning oktober 1987 - konkurs maj 1988

Navn: Hafnia Erhvervsbank

Handling: navneændring fra

Navn: Fællesbanken for Danmarks Sparekasser Aktieselskab

Navn: Hafnia Kapitalbank

Handling: navneændring fra

Navn: Hafnia Bank

Navn: Haandværker, Handels- og Landbrugsbanken

Handling: fusioneret med

Navn: Toksværd sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Interbank af 1985

Handling: navneændring fra

Navn: Bank 2

Handling: navneændring fra

Navn: Difko Bank

Navn: Sparekassen Faaborg

Handling: fusioneret med

Navn: Håndværkersparekassen i Assens

Navn: Sparekassen Kronjylland

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen for Randers By og Omegn

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Hjallerup og Omegns Sparekasse

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: fusioneret med

Navn: Sparekassen Hadsund

Navn: Sparekassen Thy

Handling: fusioneret med

Navn: Hundborg Sparekasse

Navn: Baltica Bank

Handling: oprettet bankNavn: DK-Sparekassen

Handling: fusion af

Navn: Horsens Sparekasse

Handling: og

Navn: Roskilde Sparekasse

Handling: og

Navn: Den Østjyske Egnssparekasse

Navn: Erik Møllers Eft. Bankaktieselskab

Handling: oprettet bank

Navn: Gudme Raaschou Bankaktieselskab

Handling: oprettet bank

Navn: Privatbanken

Handling: har overtaget

Navn: American Express Bank

Navn: Sankt Annæ Bank

Handling: oprettet bank

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Asnæs Sparekasse

Navn: Sparekassen Nordvestsjælland

Handling: har overtaget

Navn: Grevinge Sogns Sparekasse

 

Navn: Sydbank

Handling: har overtaget

Navn: Bankaktieselskabet af 6'Juli 1974

Navn: Sydbank

Handling: har overtaget

Navn: Bankaktieselskabet af 6'Juli 1974

Navn: Bendix Bank Aktieselskab

Handling: navneændring fra

Navn: Bendix & Co. Bank-Aktieselskab

Navn: Citicorp Investment Bank Denmark

Handling: oprettet bank

Navn: Fossbankin

Handling: oprettet bank

Navn: Hafnia Bank

Handling: oprettet bank

Navn: Hirtshals Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Sparekassen for Hirtshals og Omegn

Navn: Provinsbanken

Handling: navneændring fra

Navn: Den Danske Provinsbank

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Serritslev og Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Sæby

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Ørum Sparekasse

Navn: Sparekassen Sundsøre

Handling: navneændring fra

Navn: Spare- og Lånekassen for Thise og Omegn

Navn: Sparekassen Vestsalling

Handling: navneændring fra

Navn: Lem-Vejby-Lihme Sparekasse

Navn: Top-Banken

Handling: oprettet bank

Navn: Varde Bank

Handling: har overtaget

Navn: Henriques Bank Aktieselskab

Navn: Difko Bank

Handling: oprettet bank

Navn: Egnsbank Fyn

Handling: navneændring fra

Navn: Fyens Landmandsbank

Navn: Nordfyns Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Bogense Bank

Navn: Den Danske Bank af 1871

Handling: har overtaget

Navn: Haderslev Creditbank Aktieselskab

Navn: Den Danske Provinsbank

Handling: har overtaget

Navn: Kronebanken

Navn: Nuna Bank

Handling: oprettet bank

Navn: Sparekassen Lolland

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Rødby

Navn: Amagerbanken

Handling: har overtaget

Navn: RB-Banken

Navn: Den Østjyske Egnssparekasse

Handling: har overtaget

Navn: Nr. Snede Ejstrup Sparekasse

Navn: Kronebanken

Handling: navneændring fra

Navn: Sjællandske Bank

Navn: Sparekassen Nordvestsjælland

Handling: har overtaget

Navn: Trundholm Sparekasse

Navn: Sparekassen Sydjylland

Handling: har overtaget

Navn: Sindbjerg Sogns Spare- og Laanekasse

Navn: Sydbank

Handling: har overtaget

Navn: Fynske Bank af 1872

Navn: Folkesparekassen

Handling: oprettet sparekasse

Navn: IDÉ-Banken

Handling: navneændring fra

Navn: Provinsbankernes Clearingsbank

Navn: Jyske Bank

Handling: har overtaget

Navn: Vendelbobanken

Navn: Lokalbanken i Nordsjælland

Handling: navneændring fra

Navn: Lokalbanken i Hillerød

Navn: Nordvestbank

Handling: har overtaget

Navn: Harboøre Sogns Sparekasse

Navn: Sjællandske Bank

Handling: har overtaget

Navn: Frederiksborg Bank

Navn: Sydbank

Handling: har overtaget

Navn: Aarhus Bank

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Aggersborg Sparekasse

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Lysgård Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Højby

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Ølgod Sparekasse

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Give

Navn: Tarm Bank

Handling: har overtaget

Navn: Aadum Sogns Sparekasse

Navn: Vestjysk Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Holstebro Landmandsbank

Navn: Brovst Sparekasse

Handling: har overtaget

Navn: Øland Sparekasse

Navn: Fynske Bank af 1872

Handling: navneændring fra

Navn: Svendborg Bank

Navn: Jyske Bank

Handling: har overtaget

Navn: Finansbanken

Navn: Mou Sparekasse

Handling: navneændring fra

Navn: Mou Spare- og Laanekasse

Navn: Privatbanken

Handling: har overtaget

Navn: Haslev Bank

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Præstbro Sparekasse

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen Midtvendsyssel

Navn: Sparekassen Nordjylland

Handling: har overtaget

Navn: Øster Hurup Sparekasse

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Ikast Sparekasse

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Sparekassen i Raaby

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Øster Egesborg sogn spare- og lånekasse

Navn: Sparekassen Sydjylland

Handling: har overtaget

Navn: Glejbjerg Sparekasse

Navn: Østjydsk Bank

Handling: navneændring fra

Navn: Banken for Mariager og Omegn Aktieselskab

Navn:  C&G Banken

Handling: nyoprettet bank

Navn: Den Danske Provinsbank

Handling:  har overtaget

Navn:  Banken for Vejen og Omegn

Navn:  Den Københavnske Bank af 1979

Handling: nyoprettet bank

Navn: Erhvervsbanken

Handling: nyoprettet og udgået bank

Bemærkning: (Tilladelsen blev tilbagekaldt, før banken påbegyndte sin virksomhed)

Navn: Frederiksborg Bank

Handling: har overtaget

Navn: Universal Bank

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Svostrup Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: SPAREKASSEN RØDBY

Handling: navneændring fra

Navn: Lollands Spare- og Laanekasse

Navn: Dragsholm Sparekasse

Handling: fusion af

Navn: Faarevejle Sparekasse

Handling: og

Navn: Vallekilde-Hørve Sparekasse

Navn: Sparekassen Bikuben

Handling: har overtaget

Navn: Fjellerup og Omegns Sparekasse

Handling: og

Navn: Ørum Djurs Sparekasse

Navn: Sparekassen SDS

Handling: har overtaget

Navn: Mårslet Sogns Spare- og Lånekasse

Navn: Finansbanken

Handling: har overtaget

Navn: Banken af 6. december 1972

 

Navn: Horsens Sparekasse

Handling: har overtaget

Navn: Spare- og Lånekassen for Klovborg Sogn

Navn: Morsø Bank

Handling:  og

Navn:  Morslands Folkebank

Handling: slået sammen til én bank under navnet

Navn: Morsø Bank

Navn: Sparekassen for Randers By og Omegn

Handling: har overtaget

Navn: Holbæk-Udby Sparekasse

Navn:  Sparekassen Sydjylland

Handling: har overtaget

Navn: Eltang-Sdr. Vilstrup Sparekasse

Navn: Danske Bank

Handling: har overtaget

Navn: City Bank

Bemærkning: Overtagelse pr. 1. januar 1974

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde