Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Obligationsrenter

Finans Danmark offentliggør tre obligationsrenter.

Finans Danmark offentliggør tre obligationsrenter:

  • Den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner
  • Den gennemsnitlige korte obligationsrente for realkreditobligationer i euro
  • Den gennemsnitlige lange obligationsrente for realkreditobligationer i danske kroner.

Obligationsrenterne giver et samlet overblik over renteudviklingen på realkreditmarkedet. De beregnes på ugebasis og viser, hvad den gennemsnitlige, effektive obligationsrente har været i den pågældende uge. Med andre ord viser obligationsrenterne, hvad de investorer, der har købt nyudstedte realkreditobligationer i den pågældende uge, i gennemsnit får i effektiv rente. Obligationsrenten offentliggøres hver uge.

Bemærk at den effektive rente i perioder kan være beregnet for lavt. Det skyldes, at så længe der er en positiv nettoudstedelse i en obligationsserie indgår den i beregningen, selvom obligationen ikke har været handlet i den pågældende uge eller længere tid. Der anvendes blot senest handlede kurs. Det betyder, at det kan være en "gammel" og "for høj" kurs, der indgår i beregningen. Problemet opstår især når der er kort tid til udløb. På beregningstidspunktet vil der være sket en løbetidsforkortende effekt på kursen, men det fanges ikke i beregningen. Den "gamle" og "for høje" kurs medfører i disse tilfælde, at den effektive rente bliver for lav.

Seneste opgørelse af obligationsrenten

Obligationsrenten Kort obligationsrente (DKK) Lang obligationsrente (DKK) Kort obligationsrente (EUR)
Uge 49 -0,61 2,04 -0,40

Den lange og de korte obligationsrenter (opgjort på ugebasis)

Finans Danmark. Senest opdateret uge 50 2017.

Se data for obligationsrenterne 1997-2017

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

temp-bookmark

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde