Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forretningsgrundlag

Realkreditinstitutternes primære indtægter er bidrag på realkreditlån, og de går til at dække omkostninger knyttet til at drive en virksomhed med realkreditlån.

Realkreditinstitutter får løbende indtægter ved, at låntagere betaler et bidrag til realkreditinstitutterne. Bidraget betales som en procentdel af den til enhver tid gældende restgæld og varierer i forhold til, hvor sikkert lånet er i forhold til ejendomsværdien, efter typen af lån og om lånet afdrages eller ej. Du kan se bidragssatserne og bidragsbetalingen for de enkelte realkreditinstitutter i Realkreditrådets Prisguide her på hjemmesiden. Udover bidrag har realkreditinstitutterne indtægter fra gebyrer ved førtidig indfrielse, og når der ydes nye lån.

De samlede indtægter anvendes til dækning af de omkostninger ved at administrere lånene, det forventede fremtidige tab, kravet til forrentning af den kapital, der er nødvendig for at kunne foretage udlånet og opbygning af kapital.  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde