Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

ThesisLab

Finans Danmarks ThesisLab er et tilbud til dig, der er specialestuderende og skriver speciale om et relevant emne, der vedrører den finansielle sektor. Finans Danmark tilbyder gode fysiske rammer og bidrager i øvrigt med faglig sparring løbende gennem specialeprocessen.

Er du skarp på banker, realkredit, regulering, økonomi eller lignende, har du god politisk forståelse og interesse, og vil du skrive speciale i et af de stærkeste og mest vidende netværk i den danske finanssektor? Så er det måske dig, Finans Danmark tilbyder eget kontor i Amaliegade, betalt frokostordning og en hverdag, som giver dit speciale drive! Specialepladserne er gratis, men vi forventer, at du vil fremlægge dine konklusioner for os.

Gennem hele din specialeskrivningsproces får du stillet en social arbejdsplads til rådighed, der udover fysiske elementer som bord, stol mv. ligeledes giver adgang til internet, printer og andre kontorfaciliteter.

Du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du kan sparre med fagfolk og andre specialestuderende, og du kan deltage i et udpluk af Finans Danmarks faglige arrangementer. Derudover vil der være mulighed for, at Finans Danmarks medlemsvirksomheder kan tage kontakt til dig, såfremt dit specialeemne er relevant for dem.

Kriterier for specialeemne: Specialer, som skrives i ThesisLab skal generere relevant og saglig viden for den finansielle sektor fx i form af analyser af sektorens udvikling, nye trends, aktuelle emner, reguleringer, sektorens rolle i forhold til det øvrige samfund etc.

Vi har plads til 5 hold specialestuderende (gruppe- eller enkeltstuderende).

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til Seniorkonsulent Solveig Råberg Tingey på 3370 1118 eller [email protected] eller HR-konsulent Tine Stieper på 3370 1042 eller [email protected]

Ansøg allerede i dag, inden kontorerne bliver fyldt op! Ansøg ved at sende en mail til [email protected] mærket ’Thesis2017’.

Skriv en kortfattet, motiveret ansøgning (max en side) med en beskrivelse af dit specialemne og metode samt en kort beskrivelse af dig selv og din uddannelsesmæssige baggrund, vedlæg dit CV og karakterudtræk for kandidatuddannelsen. Hvis vi finder din profil interessant, vil du blive indkaldt til en samtale om dine idéer for specialet samt eventuelt aftale om specialeplads. 

Se tidligere ThesisLab'ere og deres specialer her. 

Søg ThesisLab plads:

DK version

UK version

 

Solveig Råberg Tingey

Seniorkonsulent

Fra dag ét har vi følt os meget velkomne i huset hos Finans Danmark og på ThesisLab-gangen har vi studerende et super godt sammenhold, som også er støttende i processen

Anna & Martina, ThesisLab’ere i Finans Danmark foråret 2017

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde