Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Danish Finance Institute

Danish Finance Institute (DFI) skal understøtte et dansk forskningsmiljø i finansiering i verdensklasse og dermed understøtte Danmark som et finansielt centrum via ny viden og leverance af fremragende kandidater til virksomheder både i og uden for den finansielle sektor.

Danske forskere i finansiering har de senere år tiltrukket de mest prestigefyldte og største offentlige bevillinger i både Danmark (Grundforskningscenter, Sapere Aude og Eliteforsk bevillinger) og EU (European Research Council-bevillinger).

Det skyldes først og fremmest, at det er lykkedes at tiltrække og fastholde et antal stærke forskere.  Med stærke forskere følger også øgede bevillinger til forskning og et styrket uddannelsesmiljø. Imidlertid er der en hård lønkonkurrence internationalt om at tiltrække de bedste forskere. Da danske universitetslønninger inden for finansiering ligger betydeligt under de udenlandske, er den primære strategiske udfordring at sikre midler til, at Danmark her kan blive konkurrencedygtig. DFI kan bidrage til at løse denne udfordring.

Læs - Nyt samarbejde skal skabe forskningsmiljø i verdensklasse. 

 

Partnerskabet mellem universiteterne og den finansielle sektor skaber stor værdi, fordi førende forskeres viden bliver ”gearet”, når den bliver overført til et stort antal studerende og erhvervsfolk. Denne gearing sker igennem flere kanaler:

  • En høj faglig kvalitet på universiteterne skaber et stort antal meget dygtige kandidater på alle niveauer (bachelorer, kandidater og ph.d.er) med specialiseret viden, som vil styrke den finansielle sektor.
  • Et stærkt finansieringsmiljø afholder relevante, praksisorienterede konferencer, tiltrækker topforskere, centralbankchefer og ledende erhvervsfolk fra hele verden til inspiration for hele finansieringsmiljøet.
  • Topforskere leverer kvalificeret sparring med erhvervslivet, hurtigere overførsel af nye og relevante forskningsresultater til sektoren og mere kompetent formidling af forskning til offentligheden og de regulerende myndigheder.
  • Topforskere og unge talentfulde forskere sikrer store forskningsbevillinger fra de statslige bevillingsgivere og fra EU til forskningsprojekter og forskningsinfrastruktur.
  • Muligheden for at ansætte flere topforskere skaber kapacitet på universiteterne for at satse på nye initiativer såsom fintech.

Kontakt

Stine Luise Goll

Kommunikationsdirektør

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen

Peter Rostrup-Nielsen
Executive Vice President, Regulatory Affairs, Danske Bank
(formand)

Henrik Hjortshøj-Nielsen
Executive Vice President, Head of Group Treasury, Nykredit
(næstformand)

Jakob Gyntelberg
Head of Balance Sheet Risk Controls, Nordea

Lars Waalen Sandberg
Direktør, BRF Kredit

Niels Arne Dam
Underdirektør, cheføkonom, FinansDanmark

Henrik Ramlau-Hansen
Lektor, Copenhagen Business School

Peter Norman Sørensen
Professor, Københavns Universitet

Direktionen

Morten Sørensen, Leder af Institut for Finansiering, Copenhagen Business School
(Director)

Niels Haldrup, Leder af Institut for Økonomi, Aarhus University
(Co-director)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde