Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Prisguide

Prisguiden er senest udgivet d. 21. oktober 2016 med opdaterede tal for oktober 2016.  

Du kan som privatkunde bruge prisguiden til at sammenligne priser for realkreditlån hos de forskellige institutter. Den offentliggøres hvert kvartal. I guiden er der oplysninger om størrelsen på tinglysningsafgiften, gebyrer til realkreditinstitut og låneformidler, bruttoydelsen og de effektive omkostninger i procent pr. år for de forskellige lånetyper.

Oplysningerne er opgivet for et ejerskiftelån med et låneprovenu på 1.000.000 kr. og en løbetid på 30 år og et tillægslån med et låneprovenu på 400.000 kr. og en løbetid på 30 år.

I guiden indgår alle de realkreditinstitutter, der yder lån til privatkunder. Det vil sige BRFkredit, Nordea Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Totalkredit. Vær opmærksom på, at oplysningerne ikke nødvendigvis stemmer overens med de oplysninger, du får, hvis du henvender dig direkte til realkreditinstitutterne. Det skyldes bl.a., at obligationskursen varierer fra dag til dag.

Fra prisguiden er der til realkreditinstitutternes egne beregningsmoduler, hvor du kan foretage præcise beregninger på boliglån. 

Siden er under konstruktion. 

Prisguide til realkreditlån

 

Definitioner af begreber
Samlet obligationsrestgæld

Angiver den obligationshovedstol, der er nødvendig for at udbetale et provenu på 1.000.000 kr. efter omkostninger i forbindelse med etablering af lånet er betalt.

Tinglysningsafgift til staten

Består dels af en fast afgift på 1.660 kr. og en variabel afgift, som udgør 1,5 pct. af lånestørrelsen. Beløbet oprundes til nærmeste 100 kr. og tilfalder staten.

Fastkursaftale

Der tegnes fastkursaftale på ejerskiftelån ydet som obligationslån. Fastkursaftalen løber i dette eksempel i 1 måned, og prisen består dels af et fast gebyr, dels en reduktion i obligationskursen. Prisen for fastkursaftale er medregnet i den samlede obligationshovedstol.

Kurtage

Omkostning i forbindelse med salg af obligationer.

Kursskæring

Omkostninger i forbindelse med salg af obligationer. Beregnes som en reduktion i obligationskursen. BRFkredit og Nordea Kredit har ingen kursskæring.

Gebyrer til realkreditinstitut

Lånesagsgebyr som opkræves i forbindelse med etablering af lån. Lånesagsgebyrets størrelse fastsættes af det låneformidlende pengeinstitut afhængig af lånesagens art, omfang og kompleksitet.

Tinglysningsekspedition mv.

Valgfrit gebyr, som betales i de tilfælde, hvor realkreditinstituttet står for at tinglyse pantebrevet på tinglysningskontoret. Denne serviceydelse vælges af de fleste kunder. 
Der kan herudover forekomme gebyrer ved formidling af realkreditlån gennem ejendomsmæglere mv.

Stiftelsesomkostninger i alt

Sum af alle omkostninger i forbindelse med optagelsen af lånet.

Bidrag

Bidraget er en løbende omkostning og betales som en procentdel af den til enhver tid gældende restgæld. Beløbet tilfalder realkreditinstituttet.

Bruttoydelse pr. år, inklusiv bidrag

Samlet årlig bruttoydelse for realkreditlånet. Nettoydelse er ikke beregnet, da denne afhænger af bopælskommune.

Effektiv omkostningsprocent pr. år

Den effektive omkostningsprocent pr. år er et udtryk for de samlede omkostninger set i forhold til de samlede ydelser på lånet.

Den effektive omkostningsprocent adskiller sig fra Kreditaftalelovens ÅOP (Årlig Omkostninger i Procent) ved at inkludere alle omkostninger i prissammenligningen – herunder fastkursaftale og tinglysningsekspedition.

De yderligere gebyrer, der indgår i beregning af effektive omkostningsprocent pr. år, medføre at værdien er højere end den tilsvarende ÅOP.

Bidragsprocent

Størrelserne "Bidragsprocent" og "Bidrag første år" målt i kroner er udregnet med de forudsætninger, som prisguiden i hvert enkelt eksempel anvender, herunder forskellige rabatordninger.

Normalsituation for låntager i realkreditinstitutter

Realkreditrådet opdaterer fire gange om året en sammenligning af omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

Grundlaget for sammenligningen er en tilstræbt normalsituation for lånetager, som omfatter de fleste normale lånesager.

Priserne i prisguiden kan derfor ikke benyttes som endelige ydelse i forbindelse med optagelse af realkreditlån, der henvises til realkreditinstitutterne, der gerne fremsender lånetilbud.

Der indgår to typer af lån i sammenligningen i prisguiden; ejerskiftelån og tillægslån. Disse lån er yderligere opdelt i forskellige lånetyper (obligationslån, rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med renteloft).

I alle beregningerne er der medtaget flere services, der kan til- eller fravælges af låntager. Da beregningerne søger at vise den normale lånesag, er disse services medtaget, da hovedparten af låntager benytter dem.

 

Valgfrie services

Fastkursaftale på ejerskiftelån der ydes som obligationslån, da mange låntagere ønsker at fastlåse ydelse på lån, der først kommer til udbetaling efter et stykke tid (eksempelvis i forbindelse med overtagelse af ejendom). Fastkursaftalen tegnes kun på ejerskiftelån ydet som obligationslån, da obligationskursen på rentetilpasningslån altid ligger tæt på hundrede, og derfor vil det ikke svare sig at tegne en fastkursaftalen. For tillægslånene tegnes der ligeledes ikke fastkursaftale, da disse lån almindeligvis udbetales med det samme.

Tinglysningsekspedition indgår i beregningerne, da hovedparten af låntagerne lader realkreditinstituttet eller låneformidler forestå tinglysning af lånet.

Kommentarer til omkostningstyper

Bidraget betales til realkreditinstituttet og er realkreditinstituttets rentemarginal. Ved tillægslån beregnes bidraget i disse beregninger som en gennemsnitssats i intervallet 0-80 pct. af boligens vurderingssum.

Der er valgt denne beregningsform, da låntager typisk har et foranstående lån i samme institut, som det tillægslånet optages i, og derfor vil bidraget blive beregnet som et gennemsnit af alle lån.

Institutterne fastsætter bidraget efter hvor i vurderingsintervallet (af boligens værdi) lånet ligger, og bidraget på belåning i vurderingsintervallet 60-80 pct. vil være dyrere end i intervallet 0-20 pct. Hvis tillægslånet således optages i et andet realkreditinstitut, end der hvor resten af belåningen sker, vil bidraget afhænge af den samlede belåning.

Effektiv omkostningsprocent pr. år

Den effektive omkostningsprocent pr. år er et udtryk for de samlede omkostninger set i forhold til de samlede ydelser på lånet.

Den effektive omkostningsprocent adskiller sig fra Kreditaftalelovens ÅOP (Årlig Omkostninger i Procent) ved at inkludere alle omkostninger i prissammenligningen – herunder fastkursaftale og tinglysningsekspedition.

De yderligere gebyrer der indgår i beregning af effektive omkostningsprocent pr. år, medføre at værdien er højere end den tilsvarende ÅOP.

Obligationskurser

Obligationskurserne er indsamlet fra Københavns Fondsbørs hjemmeside, og er beregnet som en gennemsnit af tre børsdage. Vi anvender én fælles kurs på tværs af alle institutter.

For rentetilpasningslån benyttes en helårskurs , der er beregnet ud fra kurserne på de 1- og 2-årige rentetilpasningsobligationer.

Helårskursen benyttes til beregning af ydelsen på udstedelsestidspunktet og ved de løbende refinansieringer (i beregningen forudsættes dermed uændret renteniveau i hele lånets løbetid). Denne beregningsform er valgt, da den bedst afspejler situationen for låntager i forbindelse med optagelse af rentetilpasningslån.

Alternativt kunne beregningen være sket ud fra den 1 årige obligation, men ulempen vil være at obligationernes løbetid falder kraftigt i løbet af året, og derfor vil kursen på den 1-årige obligation ikke være repræsentativ for refinansieringskursen.

Særligt for beregning af variabelt forrentede lån tilknyttet en referencerente

Nøgletal for variabelt forrentede lån beregnes ud fra følgende fælles forudsætninger. Der regnes på kurs 100.

Der regnes på 6-måneders cita rente med et rentetillæg, som er et gennemsnit af realkreditinstitutternes rentetillæg.

Der regnes på obligationer med tre års løbetid, således at beregningen forudsætter, at der er tre år til første refinansiering.   

Fastkursaftale i institutterne

Senest udgivet d. 21. oktober 2016 med opdaterede tal for oktober 2016.

Fastkursaftale med afdrag

BRFkreditNordeaNykredit / TotalkreditRealkredit Danmark
Debitors Fastkursaftalekurs2 98,20 98,06 98,06 98,06
Kursskæring3 0,00 0,20 0,20 0,20
Terminsfradrag 0,31 0,25 0,25 0,251

 

  1. Obligationslån 2,0% med afdrag med kurs 98,51.
  2. Der tegnes fastkursaftale på ejerskiftelån ydet som obligationslån. Fastkursaftalen løber i dette eksempel i 1 måned, og prisen består dels af et fast gebyr, dels en reduktion i obligationskursen (terminsfradraget - der fastsættes i forhold til renteniveauet på beregningstidspunktet). Prisen for fastkursaftale er medregnet i den samlede obligationshovedstol.

  3. Kursskæring. Omkostninger i forbindelse med salg af obligationer. Beregnes som en reduktion i obligationskursen. BRFkredit har ingen kursskæring

 

Fastkursaftale uden afdrag

BRFkreditNordeaNykredit / TotalkreditRealkredit Danmark
Debitors Fastkursaftalekurs2 96,75 96,61 96,61 96,61
Kursskæring3 0,00 0,20 0,20 0,20
Terminsfradrag uden afdrag 0,31 0,25 0,25 0,249

 

  1. Obligationslån 2,0% uden afdrag med kurs 97,06.

  2. Der tegnes fastkursaftale på ejerskiftelån ydet som obligationslån. Fastkursaftalen løber i dette eksempel i 1 måned, og prisen består dels af et fast gebyr, dels en reduktion i obligationskursen (terminsfradraget - der fastsættes i forhold til renteniveauet på beregningstidspunket). Prisen for fastkursaftale er medregnet i den samlede obligationshovedstol.

  3. Kursskæring. Omkostninger i forbindelse med salg af obligationer. Beregnes som en reduktion i obligationskursen. BRFkredit har ingen kursskæring.

Mere om Lånetilbud

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

temp-bookmark

Finans Danmark er interesseorganisationen for banker og realkredit i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde