Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kurssikring

Realkreditlån er generelt baseret på obligationer.

Skal man optage eller indfri et realkreditlån, afhænger resultatet derfor af de kurser, som obligationerne kan sælges til (nye lån) eller købes til (indfrielse af lån) på markedet.

Der kan gå noget tid fra modtagelsen af et tilbud på realkreditlån til selve udbetalingen.

Det indebærer for låntageren en risiko for kursfald i perioden. Der er forskel på, hvilken betydning et kursfald har, alt efter om låntageren skal have et obligationslån eller et kontantlån. Kurserne falder, når renten stiger. Når renten falder stiger kurserne.

Hvad betyder kursfald for:

For obligationslån betyder et kursfald, at det udbetalte provenu bliver mindre. Det gælder både, når obligationslånet har fast rente, og når lånet har variabel rente, hvor kursen dog typisk er mere stabil.

For kontantlån betyder et kursfald, at ydelserne på lånet stiger, da der skal sælges flere obligationer for at skaffe kontantlånet. For rentetilpasningslån - som også er kontantlån - betales den højere ydelse kun frem til den næste rentetilpasning. På rentetilpasningslån, der er baseret på korte obligationer, er kursen typisk mere stabil end på fastforrentede kontantlån.

Låntageren har forskellige muligheder for at sikre sig mod kursfald ved låneoptagelsen:

  • Udbetaling mod garanti: Hvis betingelserne for at få udbetalt lånet er opfyldt - bortset fra tinglysning af pantebrevet - kan låntageren begrænse risikoen for kursændringer ved at afkorte tidsrummet mellem lånetilbud og låneudbetaling. Det kan eksempelvis ske ved at lade lånet udbetale straks på grundlag af en pengeinstitutgaranti for indlevering af tinglyst pantebrev.

    Hvis der er andre betingelser for låneudbetaling, der ikke er opfyldt, kan udbetalingen også ofte ske mod en pengeinstitutgaranti. Derved begrænses kursrisikoen i den periode, der går med at opfylde betingelserne.

  • Fastkursaftaler og kurskontrakter: For at undgå en kursrisiko kan låntager vælge at indgå en aftale om kurssikring med et realkreditinstitut (en fastkursaftale) eller med et pengeinstitut (en kurskontrakt).
  • Låntageren har også mulighed for at sikre sig mod kursstigninger ved indfrielse.

  • Kurssikring ved indfrielse og konvertering: Låntager kan også indgå aftale om kurssikring ved indfrielse af realkreditlån. Der er for låntageren risiko for, at lånet må indfries med et højere beløb, hvis kurserne stiger i perioden frem til indfrielsen. Kursrisikoen er endvidere relevant at overveje for låntagere, som i forbindelse med en konvertering erstatter eksisterende lån med nye realkreditlån. Hvis låntageren vælger at kurssikre, er udgangspunktet, at det bør ske for begge lån.

En fastkursaftale er en aftale om, at et realkreditlån skal udbetales eller indfries til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt.

Når der indgås en fastkursaftale mellem et realkreditinstitut og en låntager, bliver der givet en sikkerhed til låntageren om lånets kurs og rente på et aftalt udbetalingstidspunkt i fremtiden. Realkreditinstituttet handler obligationerne, når aftalen indgås.

Hvis låntager misligholder aftalen, skal låntager dække realkreditinstitutternes tab.

Der er omkostninger forbundet med at kurssikre et lån. Låntageren skal betale et gebyr. Derudover skal låntageren betale for det nettorentetab, som realkreditinstituttet får ved, at obligationerne udstedes på aftaletidspunktet, selv om der først skal betales terminsydelse fra det tidspunkt, hvor låneudbetalingen gennemføres (afviklingstidspunktet).

Nettorentetabet er forskellen mellem obligationsrenten og den rente, som realkreditinstituttet tilbyder at placere låneprovenuet til - i perioden frem til afviklingstidspunktet. Nettorentetabet omregnes til et fradrag i den kurs(terminsfradrag), der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Du skal henvende dig til et realkreditinstitut for at få yderligere information om fastkursaftaler. 

Låntageren får med en kurssikringsaftale en vished om den fremtidige ydelse eller låneprovenuet, når det gøres i forbindelse med låneoptagelse.

Der er dermed ingen grund til at være bekymret om udviklingen på obligationsmarkedet frem til lånets udbetaling. Samme sikkerhed kan opnås med en kursaftale i forbindelse med en indfrielse.

Låntageren betaler omkostninger for kurssikringen. Om det i sidste ende viser sig fordelagtigt for låntageren at indgå en kursaftale, afhænger af udviklingen på obligationsmarkedet.

Kurssikringen garderer låntageren mod uhensigtsmæssige kursændringer. Men det betyder samtidig, at låntageren ikke opnår fordelene, hvis kurserne udvikler sig gunstigt i perioden.

Kurssikringen vil derfor ikke være en fordel:

  • hvis kurserne i perioden fra tilbuddets afgivelse til lånets udbetaling stiger på nye lån 
  • hvis kurserne i perioden frem til en indfrielse af et eksisterende lån falder.

Det er ikke altid, at låntageren har en mulighed for selv at vælge, om der skal kurssikres. I finansierede ejendomshandler er det sædvanligt, at der stilles krav om, at køberen kurssikrer.

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde